Teresa Dąbek-Wirgowa

bułgarystka, tłumaczka i historyk literatury

Teresa Dąbek-Wirgowa (ur. 27 lutego 1933 w Warszawie, zm. 18 marca 1999 tamże[1]) – polska uczona, bułgarystka, historyk literatury i tłumaczka, profesor nauk humanistycznych[2].

ŻyciorysEdytuj

Po ukończeniu w 1955 r. studiów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego została skierowana na Uniwersytet Sofijski, gdzie do 1965 pracowała jako lektorka języka polskiego w Katedrze Językoznawstwa i Etnografii Słowiańskiej. Po powrocie do Polski podjęła zatrudnienie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, z którym pozostała związana do końca życia[3]. W latach 1992–1999 była również wykładowcą i pracownikiem naukowym w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975–1999 (z przerwami) pełniła funkcję członkini Rady Naukowej Instytutu Słowianoznawstwa PAN[1], a w latach 1981-83 – członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN[3].

Pobyt w Bułgarii zdecydował o drodze naukowej prof. Dąbek-Wirgowej. W 1966 r. uzyskała stopień doktora, pisząc pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Magnuszewskiego rozprawę Twórczość przekładowa Dory Gabe (wydana w 1969), opisującą dokonania tłumaczki Mickiewicza, Słowackiego i Kasprowicza na język bułgarski. W 1973 r. na podstawie rozprawy pt. Penczo Sławejkow. Tradycjonalizm i nowatorstwo uzyskała stopień doktora habilitowanego. Z powodów politycznych nadanie jej tytułu profesora zostało wstrzymane[3], a tytuł ten otrzymała już po przemianie ustrojowej, 15 czerwca 1990 r.[2]

Jako współzałożycielka „Solidarności” na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 1980 r., brała czynny udział w działaniach opozycyjnych[1].

DokonaniaEdytuj

Była autorką pierwszego w Polsce pełnego zarysu historii literatury bułgarskiej obejmującego okres od , któremu poświęciła kilka lat życia. Książka ta oprócz funkcji informacyjno-popularyzatorskiej wniosła wartość naukową do nie tylko polskiej slawistyki. Dąbek-Wirgowa zaproponowała w niej własne stanowisko metodologiczne i nowatorski model interpretacyjny literatury bułgarskiej[3].

Przetłumaczyła z języka bułgarskiego na polski kilkanaście książek. W 1993 r. otrzymała nagrodę ZAIKS-u za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury z języków obcych[3].

Była członkinią redakcji periodyków "Pamiętnik Słowiański" (w latach 1975-80) oraz "Slavia Meridionalis" (od 1994) i serii wydawniczej Literatura na pograniczach (również od 1994). Publikowała także eseje historyczno-literackie o tematyce bułgarskiej w „Literaturze na świecie”.

Wybrane publikacjeEdytuj

Książki i rozprawyEdytuj

 • Główne zagadnienia stosunków bułgarsko-polskich w pierwszych dziesiątkach XX w. (1963),
 • Twórczość przekładowa Dory Gabe – Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1969),
 • Penczo Sławejkow. Tradycjonalizm i nowatorstwo (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973),
 • Historia literatury bułgarskiej (1980),
 • Учебник по полски език, София: Наука и изкуство (1980)
 • Studia o literaturach i folklorze Słowian (1991)

TłumaczeniaEdytuj

 • Błaga Dimitrowa: Podróż do siebie samej, Warszawa, Czytelnik, 1970
 • Nikołaj Chajtow: Dzikie opowiadania (Czytelnik, 1971)
 • Emilian Stanew: Legenda o księciu presławskim Sybinie (Czytelnik, 1971)
 • Iwajło Petrow: O Juli i innych (Czytelnik, 1974)
 • Dymitr Dimow: Skazańcy (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974)
 • Stojan Zagorczinow: Legenda o świętej Sofii (Instytut Wydawniczy Pax, 1975)
 • Iwajło Petrow: Piaskiem w oczy (Czytelnik, 1976)
 • Błękitna kula ziemska: antologia bułgarskich opowiadań morskich (wybór, wstęp, przekład i aneks bibliograficzny; Wydawnictwo Morskie, 1976)
 • Paweł Weżinow: Nocą z białymi końmi (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977), przekład wspólnie z Ignacym Krzemieniem
 • Jordan Radiczkow: Jak to? opowiadania (Czytelnik, 1981)
 • tłumaczka i autorka wyboru: Siedem niebios i ziemia. Antologia przekładów starej literatury bułgarskiej od IX do XVIII w. (1983)
 • Emilian Stanew: Złodziej brzoskwiń i inne utwory (Wydawnictwo Literackie, 1989)

RedakcjaEdytuj

 • Powstanie wrześniowe 1923 roku w literaturze bułgarskiej (1987)
 • wspólnie z Andrzejem Z. Makowieckim:
  • Kategoria narodu w kulturach słowiańskich (1993)
  • Kategoria wolności w kulturach słowiańskich (1994)
  • Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich (1994)
  • Kategoria domu w kulturach słowiańskich (1997)
  • Kategoria kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich (1999)
  • Kategoria zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich (1999)

InneEdytuj

Była również autorką ponad 200 artykułów publikacji w czasopismach naukowych oraz zbiorach pokonferencyjnych.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Teresa Dąbek-Wirgowa – Encyklopedia Solidarności, web.archive.org, 29 listopada 2020 [dostęp 2021-03-26] [zarchiwizowane z adresu 2020-11-29].
 2. a b Teresa Dąbek-Wirgowa, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2021-03-26].
 3. a b c d e Grażyna Szwat-Gyłybowa, Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 10 marca 2016 [dostęp 2021-03-26] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-10].