Twierdzenie o małym wzmocnieniu

Twierdzenie o małym wzmocnieniu (ang. small-gain theorem) – podaje warunek konieczny stabilności ze skończonym wzmocnieniem dla układów połączonych w pętli sprzężenia zwrotnego.

W teorii układów nieliniowych formalny opis stabilności z wykorzystaniem wejścia-wyjścia (czyli taki opis, który pozwala na analizę stabilności danego systemu bez znajomości wewnętrznego stanu układu ang. input-output stability) jest ważnym narzędziem przy badaniu układów połączonych, ponieważ wzmocnienie układu bezpośrednio związane jest z tym jak norma sygnału wzrasta lub maleje, gdy sygnał ten przechodzi przez układ.

Sformułowanie twierdzeniaEdytuj

Niech dane będą dwa układy   i   połączone w pętli sprzężenia zwrotnego, wówczas układ jest stabilny w sensie wejścia-wyjścia, jeśli  

Norma może być normą z nieskończonością (zob. H-nieskończoność) to znaczy, rozmiarem największej wartości osobliwej transmitancji po wszystkich częstotliwościach. Także każda wyprowadzona norma daje takie same wyniki. Dowód tego twierdzenia podał George Zames w 1966 roku. Twierdzenie to można traktować jako uogólnienie kryterium Nyquista dla wielowymiarowych, stacjonarnych układów nieliniowych.

Zobacz teżEdytuj