Układ jednostek miar MTS

Układ jednostek miar MTS (Metr Tona Sekunda) zastąpiony przez układ SI.

Jednostki podstawowe: metr (m), tona (t), sekunda (s)

Inne układy jednostek miar:

Zobacz też: jednostka miary.