Układ jednostek miar MTS

Układ jednostek miar MTS (Metr Tona Sekunda) wprowadzony we Francji w 1919, używany też w ZSRR (1933 - 1955), później zastąpiony przez układ SI.

Jednostki podstawowe: metr (m), tona (t), sekunda (s).

Jednostki pochodne:

Inne układy jednostek miar:

Zobacz też: jednostka miary.