Umiarkowanie

Ten artykuł dotyczy cnoty moralnej. Zobacz też: Umiarkowanie – karta tarota.

Umiarkowanie (łac. temperantia) – cnota moralna, która polega na używaniu rozumu dla panowania nad własnymi instynktami i potrzebami. Oznacza umiejętność korzystania z dóbr materialnych zgodnie z ich celem. Zapewnia panowanie woli nad popędami. Stawia pragnieniom pewne granice.

Giotto, Temperanza (Umiarkowanie), Cappella degli Scrovegni, Padwa

Dotyczy w pierwszym rzędzie panowania nad tymi siłami w człowieku, które mają za zadanie zachowanie życia (głód pokarmu, napoju, instynkt seksualny).

Umiarkowanie jest jedną z czterech cnót kardynalnych w chrześcijaństwie.

StarożytnośćEdytuj

O potrzebie cnoty umiarkowania mówili już starożytni filozofowie. Umiarkowanym określali człowieka, który jest panem samego siebie.

Sokrates uznawał umiarkowanie za fundament każdej cnoty.

Arystoteles uważał, bycie umiarkowanym to uporządkowane pragnienie rzeczy, a więc w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu i czasie. Twierdził też, że oznaką umiarkowania jest brak cierpienia, gdy człowiek nie doświadcza przyjemności. Fundamentalne w etyce Arystotelesa było pojęcie złotego środka, czyli równowagi pomiędzy brakiem a nadmiarem[1].

św. Tomasz z AkwinuEdytuj

Średniowieczny teolog rozumiał cnotę umiarkowania jako wyraz naturalnego upodobania w tym, co piękne, gdyż niesie w sobie zachowanie proporcji oraz zachowuje postępowanie w odniesieniu do pragnień zmysłowych w zgodzie z rozumem, co jest podstawą każdej cnoty[2]. Zachowuje to człowieka od zezwierzęcenia:

Chociaż piękno idzie w parze ze wszystkimi cnotami, ponad wszystko jednak przypisuje się je umiarkowaniu. Z dwóch powodów, po pierwsze z racji ogólnej natury umiarkowania, którą cechuje pewna powściągliwa i właściwa proporcja, będąca podstawową cechą piękna (...). Drugim powodem jest to, że umiarkowanie powstrzymuje człowieka przed tym, co w nim najniższe, co ma cechy natury zwierzęcej (...), i dlatego chroni człowieka przed brzydotą[3].

Konkretną formą cnoty umiarkowania w odniesieniu do sfery erotycznej, jest cnota czystości[4].

Zobacz teżEdytuj

Pozostałe cnoty kardynalne:

Osobny artykuł: Cnoty kardynalne.

PrzypisyEdytuj

  1. ks. T. Jaklewicz, Umiarkowanie, Gość Niedzielny, Adwent 2005.
  2. Tomasz z Akwinu: Suma Teologiczna II-II q141 corpus.
  3. Tomasz z Akwinu: Suma Teologiczna II-II q141 a2 odp3.
  4. Tomasz z Akwinu: Suma Teologiczna II-II q151 a1 corpus oraz odp 1.