Unia

strona ujednoznaczniająca
  • unia – struktura danych w niektórych językach programowania
  • „Unia” – polska katolicka organizacja polityczno-wojskowa 1940–1945
  • unia – suma zbiorów
  • Unia – miejscowość w województwie wielkopolskim
  • Unia – określenie stanów, które pozostały w składzie Stanów Zjednoczonych podczas domowej wojny secesyjnej
  • Unia – album zespołu muzycznego Sonata Arctica
  • unia personalna – związek kilku państw mających wspólnego władcę, ale są odrębne politycznie
  • unia realna – związek kilku państw oparty na wspólnych instytucjach państwowych, zwykle tworzą jedno państwo w prawie międzynarodowym
  • Unia – producent maszyn rolniczych z Grudziądza
  • Uniawarszawski producent leków i wyrobów farmaceutycznych