Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Logo
Logo ULC
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2002

Prezes

Julian Rotter (p.o.)

Wiceprezes

Izabela Szymajda-Wojciechowska
Andrzej Kotwica (p.o.)
Michał Kozłowski

Budżet

77,9 mln zł (2021)[1]

Zatrudnienie

411 (2021)[2]

Adres
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, po lewej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Urząd Lotnictwa Cywilnego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Urząd Lotnictwa Cywilnego”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Urząd Lotnictwa Cywilnego”
Ziemia52°11′26″N 20°57′08″E/52,190556 20,952222
Strona internetowa

Powoływanie Prezesa Urzędu edytuj

Nabór organizowany jest w otwartym konkursie[3]. Specjalny zespół rekrutujący wyłania 3 najlepsze kandydatury. Spośród nich minister właściwy do spraw transportu wybiera jedną, którą premier powołuje na Prezesa Urzędu. Wymagania wobec kandydatów: tytuł magistra lub równorzędny, obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych, niekaralność, kompetencje kierownicze, 6-letni staż pracy, wykształcenie i wiedza z zakresu zadań Prezesa Urzędu.

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu edytuj

Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji publicznej. Prezes Urzędu wykonuje nadzór lotniczy oraz jest władzą lotniczą w rozumieniu umów międzynarodowych.

Zadania Prezesa Urzędu[4]:

 • realizuje politykę rządu w zakresie lotnictwa cywilnego (sieć lotnisk, urządzenia naziemne)
 • wydaje decyzje administracyjne z tego zakresu
 • nadzoruje przestrzeganie prawa w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej
 • nadzoruje służby żeglugi powietrznej
 • wykonuje zadania w imieniu i na rzecz organów UE w swoim zakresie
 • nadzoruje eksploatacje statków powietrznych
 • certyfikuje podmioty działające w zakresie lotnictwa cywilnego
 • sprawdza zdatność sprzętu lotniczego do lotu
 • sprawdza kwalifikacje personelu lotniczego
 • prowadzi rejestry: statków powietrznych, lotnisk, urządzeń naziemnych, personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz lądowisk
 • nadzoruje i organizuje pracę cywilno-wojskowego organu doradczego do spraw zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników
 • współpracuje z innymi organami i podmiotami w zakresie: zarządzania ruchem lotniczym oraz służb ratowniczych
 • współpracuje z nadzorem i administracją lotniczą innych państw
 • współpracuje z samorządem lokalnym w zakresie lotnictwa cywilnego
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (szczególnie z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)
 • działa w zakresie bezpieczeństwa lotów (w tym: e-baza zdarzeń lotniczych, zalecenia profilaktyczne, ocena stanu bezpieczeństwa lotów, wymiana danych z organami UE)
 • wydaje wytyczne techniczne
 • zatwierdza granice części lotniczej lotniska
 • współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych
 • bierze udział w pracach nad międzynarodowymi umowami lotniczymi
 • inicjuje i pracuje nad zmianami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • zatwierdza i nadzoruje programy ochrony lotnisk oraz ochrony firm z branży lotnictwa cywilnego
 • nadzoruje w swoim zakresie służby ochrony lotnisk
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ułatwień w zakresie Lotnictwa Cywilnego
 • nadzoruje i analizuje ewidencje operatorów lotnisk w zakresie: ruchu statków powietrznych, ruchu pasażerskiego i ładunków
 • nadzoruje badania lotniczo-lekarskie
 • uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie przewiduje się inwestycje z zakresu lotnictwa cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa przejął zadania dotychczasowego:

 • Departamentu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie polityki transportowej lotnictwa cywilnego, uregulowań prawno-legislacyjnych, dwustronnych i wielostronnych relacji zewnętrznych oraz współpracy międzynarodowej oraz
 • Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego w zakresie nadzoru technicznego i operacyjnego lotnictwa cywilnego.

Podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Utrzymuje 5 delegatur terenowych.

Prezes ULC wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia edytuj

Wydatki i dochody Urzędu Lotnictwa Cywilnego są realizowane w części 39 budżetu państwa – Transport.

W 2018 wydatki ULC wyniosły 57,22 mln zł[5], a dochody 23,12 mln zł[6]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 351 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 7053 zł[7].

W ustawie budżetowej na 2019 wydatki Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaplanowano w wysokości 62,05 mln zł[8].

Kierownictwo[9] edytuj

 • Julian Rotter – p.o. prezesa od 16 kwietnia 2024
 • Izabela Szymajda-Wojciechowska – wiceprezes ds. transportu lotniczego od 26 listopada 2012[10]
 • Andrzej Kotwica – p.o. wiceprezesa ds. standardów lotniczych od 14 września 2021
 • Michał Kozłowski – wiceprezes ds. infrastruktury lotniczej od 2023 (od 14 września 2021 jako p.o.)
 • Jolanta Baran – dyrektor generalny

Lista prezesów edytuj

Kontrowersje edytuj

W 2009 r. zatrzymano pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie podejrzenia o korupcję. W 2013 roku prokuratura postawiła trzem byłym pracownikom ULC (naczelnikowi wydziału w departamencie personelu lotniczego ULC, szefowi egzaminatorów teoretycznych Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i asystentowi w Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej) zarzuty o przyjmowanie korzyści majątkowych podczas egzaminów na pilota w latach 2008–2009. Po kontroli Ministerstwa Infrastruktury w 2009 r., Urząd Lotnictwa Cywilnego zmienił procedury egzaminowania i wydawania licencji pilotom[18].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2022 – 2025. [w:] Urząd Lotnictwa Cywilnego [on-line]. ulc.gov.pl, 6 czerwca 2022. s. 17/115. [dostęp 2022-09-20].
 2. Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2022 – 2025. [w:] Urząd Lotnictwa Cywilnego [on-line]. ulc.gov.pl, 6 czerwca 2022. s. 18/115. [dostęp 2022-09-20].
 3. Nabór publikowany jest w BIP kancelarii premiera.
 4. Zadania i kompetencje ujęte są głównie w art. 21 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1235).
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490). [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 2/67. [dostęp 2019-12-20].
 6. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 39 Transport. [w:] Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2019. s. 35. [dostęp 2019-12-20].
 7. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 39 Transport. [w:] Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2019. s. 42. [dostęp 2019-12-20].
 8. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.. [w:] Dz.U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 56. [dostęp 2019-12-20].
 9. Kierownictwo – Urząd Lotnictwa Cywilnego [online], www.ulc.gov.pl [dostęp 2022-10-08].
 10. Nowy wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2023-06-24].
 11. a b c d 16.11.2007 [online], www.ulc.gov.pl, 16 listopada 2017 [dostęp 2024-01-08] (pol.).
 12. Sprawa LOT: Minister Marek Pol odwołał Zbigniewa Lesieckiego i Marka Sidora [online], wyborcza.pl [dostęp 2024-01-08].
 13. Grupa Wirtualna Polska, Komisja konkursowa wybrała Krzysztofa Kapisa na prezesa PAŻP [online], www.money.pl, 16 października 2013 [dostęp 2024-01-08] (pol.).
 14. Pasazer.com: Tomasz Kądziołka nowym prezesem ULC [online], Pasazer.com, 21 kwietnia 2006 [dostęp 2024-01-08] (pol.).
 15. Zmarł Grzegorz Kruszyński – były Prezes ULC. ulc.gov.pl, 4 maja 2022. [dostęp 2022-10-29].
 16. Piotr Ołowski nowym szefem ULC; dymisje pokontrolne. wnp.pl, 16 października 2012. [dostęp 2015-08-13].
 17. Julian Rotter pełniącym obowiązki Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. gov.pl, 16 kwietnia 2024. [dostęp 2024-04-19].
 18. Brali i dawali łapówki za licencje lotnicze. Odpowiedzą przed sądem. Rzeczpospolita, 2013.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj