Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

(Przekierowano z Urzędy centralne)

Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – grupa najwyższych urzędników w państwie. Kierowali kluczowymi dziedzinami zarządu państwem. Istniały osobne urzędy dla Korony i Wielkiego Księstwa jednak o identycznych kompetencjach w ramach każdego z państw (Korona i Litwa były prawnie dwoma osobnymi krajami).

Ministrami byli:

Wszyscy wyżej wymienieni ministrowie wchodzili z racji sprawowanego urzędu do senatu.

Ministrami byli także: hetman wielki koronny i hetman wielki litewski oraz hetman polny koronny, hetman polny litewski, oraz podskarbi nadworny koronny i podskarbi nadworny litewski.

Hetmani, mimo iż byli jednymi z najważniejszych ministrów państwa, nie wchodzili z urzędu do senatu. Podobnie podskarbiowie nadworni. Zasiadali jednak prawie zawsze w senacie z racji jednoczesnego piastowania innej godności senatorskiej: wojewody lub kasztelana.

W 1768 do senatu z urzędu weszli hetman wielki koronny i hetman wielki litewski.

W 1775 do senatu z urzędu weszli podskarbi nadworny koronny i podskarbi nadworny litewski.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj