Władysław Gonzaga Myszkowski

Władysław Gonzaga Myszkowski (ur. ok. 1593, zm. przed 7 czerwca 1658 roku) – wojewoda krakowski (od 1656), wojewoda sandomierski (od listopada 1649), wojewoda bracławski (od marca 1649), IV ordynat Ordynacji Myszkowskich, rotmistrz wojsk koronnych w 1630 roku, starosta grodecki, mościcki, medycki, grabowiecki, rotmistrz wojska powiatowego województwa krakowskiego w 1648 roku[1].

Władysław Gonzaga Myszkowski
Herb
Jastrzębiec
Rodzina

Myszkowscy herbu Jastrzębiec

Data urodzenia

ok. 1593

Data śmierci

1658

Ojciec

Zygmunt Myszkowski

Matka

Elżbieta Bogusz

Żona

Anna Mohylanka

ŻyciorysEdytuj

Syn Zygmunta Myszkowskiego, I ordynata i Elżbiety Bogusz, kasztelanki zawichostskiej oraz brat Jana (II ordynata) i Ferdynanda (III ordynata)[2].

W 1622 roku studiował w Bolonii, w 1642 roku wpisał się do albumu Uniwersytetu Padewskiego. W 1632 roku podpisał elekcję Władysława IV Wazy z województwa krakowskiego. Poseł na sejm 1645 roku i sejm 1646 roku z ziemi przemyskiej[3]. Poseł województwa krakowskiego na sejm zwyczajny 1637 roku. Podpisał akt elekcji Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku.

W 1648 roku po klęsce piławieckiej w czasie powstania Chmielnickiego Jeremi Wiśniowiecki powierzył mu obronę obleganego przez Bohdana Chmielnickiego Zamościa. Wziął udział w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku.

Deputat z Senatu do Trybunału Skarbowego w Radomiu w 1652 roku i we Lwowie w 1653 roku.

W czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku udał się wraz z królem Janem II Kazimierzem Wazą na emigrację na Śląsk[4].

W roku 1657 wystawił na własny koszt kościół w Stradowie (gmina Czarnocin). Żonaty z Anną Mohilanką, córką Jeremiego, hospodara mołdawskiego.

Zmarł bezpotomnie w 1658 roku jako ostatni ze starszej linii rodu Myszkowskich. Pochowany został w mauzoleum Myszkowskich w kościele dominikanów pw. św. Trójcy w Krakowie.

PrzypisyEdytuj

  1. Dariusz Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572 – 1717, Lublin 2008, s. 419.
  2. Robert Zwierzyniecki, Ordynacja Myszkowskich czyli kto miał Chroberz Książ i Szaniec, Kraków 2017, s. 38.
  3. Kazimierz Przyboś. Reprezentacja sejmowa ziemi przemyskiej w latach 1573-1695, w: Rocznik Przemyski Tom 34 (1998), Nr 4, s. 30.
  4. Adam Przyboś: Myszkowski (Gonzaga-Myszkowski) margrabia na Mirowie Władysław h. Jastrzębiec udostojniony, Polski Słownik Biograficzny, t. XXII/1977

BibliografiaEdytuj

  • Seweryn Uruski: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. XI. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1914, s. 373.
  • Robert Zwierzyniecki: Ordynacja Myszkowskich czyli kto miał Chroberz, Książ i Szaniec. Kraków: Ridero, 2017, s. tak. ISBN 978-83-8104-906-1.