Warszawskie

Ten artykuł dotyczy dzielnicy Krakowa. Zobacz też: Śródmieście Warszawy, Warszawskie Przedmieście.

Warszawskie (zwane również: Śródmieście Warszawskie, Warszawskie Przedmieście) – dawna XVIII dzielnica katastralna, część Prądnika Czerwonego w Krakowie, umiejscowiona wzdłuż Traktu Warszawskiego (obecnie: al. 29 Listopada). Wchodzi w skład Dzielnicy I Stare Miasto i Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Fort IVa Luneta Warszawska (2017)

Umowną granicę południową Warszawskiego stanowiła dawna granica Krakowa w rejonie dawnych szańców kościuszkowskich (obecnie torowisko linii kolejowej), granicę północną oraz wschodnią wytyczała rzeka Białucha.

Jednostka wojskowaEdytuj

Jednostka Wojskowa 2771 przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie została sformowana na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 055/org. z dnia 24.06.1993 r. oraz Zarządzenia Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego nr 048/org z dnia 12.07.1993 r. Patronem jednostki jest gen. dyw. Stanisław Haller.

Jest jedną z pierwszych jednostek Korpusu, która w 2000 roku dostosowała swoje struktury organizacyjne zgodnie z standardami Paktu Północnoatlantyckiego, a w tym roku kontynuuje proces przeformowania i doskonalenia struktur zgodnych z potrzebami NATO i Wojsk Lądowych.

Jednostka współpracuje z wieloma instytucjami cywilnymi na terenie Krakowa, jak i województwa małopolskiego. Między innymi z Zespołem Szkół Łączności, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 z Jaworzna w zakresie patronatu nad klasami o profilu wojskowym. W skład struktury organizacyjnej Jednostki wchodzi między innymi Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego, która uczestniczy jako asysta wojskowa w zasadzie we wszystkich uroczystościach na terenie miasta Krakowa.

ZabytkiEdytuj

BibliografiaEdytuj