Wendell Meredith Stanley

amerykański chemik, noblista