Więź (wydawnictwo)

polski wydawnictwo książkowe

Więź – wydawnictwo książkowe założone w 1960 r. Po latach współpracy ze Społecznym Instytutem Wydawniczym ZNAK w Krakowie stało się w 1990 r. wydawnictwem w pełni samodzielnym. Kieruje nim Paweł Kądziela.

Więź
Adres ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa
Data założenia 1960
Dyrektor Paweł Kądziela
Strona internetowa wydawnictwa

Podejmowana tematyka to przede wszystkim religia, kultura, zagadnienia społeczne, historia najnowsza.

Wśród wydanych książek znajdują się m.in. dzieła twórców personalizmu i inspiratorów odnowy Kościoła podjętej przez Sobór watykański II – m.in. Emmanuela Mouniera, Raïssy Maritain, Simone Weil, Thomasa Mertona, Dietricha Bonhoeffera, Heldera Camary.

Autorzy, których książki Więź wydała w ostatnich latach, to m.in.: Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Stefan Swieżawski, Zygmunt Kubiak, Andrzej Bobkowski, Julia Hartwig, Paweł Hertz, Krzysztof Karasek, Wacław Hryniewicz, Stanisław Celestyn Napiórkowski, Jacek Salij, Alfons Skowronek.