Wikiprojekt:GLAM/Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie/Pastele

Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego

Równolegle z wystawą Muzeum Narodowego w Warszawie Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego, trwającą od listopada 2015 do początku lutego 2016, miał miejsce pilotażowy projekt stowarzyszenia Wikimedia Polska i MNW, polegający na obecności w muzeum wikipedysty rezydenta (Wikipedian in Residence) – osoby pełniącej funkcję łącznika pomiędzy społecznością Wikipedii i projektów siostrzanych a pracownikami instytucji kultury i pomagającej w udostępnianiu dóbr kultury w projektach Wikimedia. Był to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce, a rezydentką została wikipedystka Gytha – Maria Drozdek. Głównym tematem projektu była czasowa wystawa pasteli, prezentująca dzieła znajdujące się w kolekcji MNW i będąca wyjątkową okazją do zapoznania się z tymi zbiorami, gdyż obrazy wykonane techniką pastelu są delikatne i podatne na uszkodzenia mechaniczne, zatem rzadko pokazywane publiczności.

W czasie trwania programu zorganizowana przy MNW grupa wolontariuszy uzupełniła zasoby Wikipedii o kilkanaście nowych (lub znacząco rozbudowanych) haseł poświęconych pastelowi i twórcom związanym z tą techniką. W celu koordynacji pracy w Wikipedii został założony roboczy wikiprojekt „Muzeum Narodowe w Warszawie”.

Nowe treści w Wikipedii

W Wikipedii powstało (lub zostało rozbudowane z załążków) jedenaście artykułów związanych tematem przewodnim projektu rezydencji – pastelem. Oprócz samego pastelu były to głównie biogramy artystów związanych z tą techniką, przede wszystkim związanych z Polską: nadwornych malarzy polskich królów Jana Reisnera i Ludwika Marteau oraz artystów drugiej połowy XIX i pierwszej ćwierci XX wieku: Tytusa Maleszewskiego, Leona Kaufmanna, Antoniny Dunin-Sulgostowskiej, Marii Nostitz-Wasilkowskiej i Aliny Bondy-Glassowej. Powstały ponadto dwa rozwinięte biogramy osób luźno związanych z pastelami, natomiast będących postaciami bardzo ważnymi dla historii sztuki: Maurice'a Denisa i Juliusa Meier-Graefego oraz artykuł o cyklu pasteli Leona Wyczółkowskiego Skarbiec wawelski. Wszystkie napisane hasła są obszerne i zawierają przypisy bibliograficzne. Wszystkie spełniały warunki pojawienia się na stronie głównej Wikipedii w rubryce Czy wiesz i po sprawdzeniu przez wikipedystów zostały w niej zaprezentowane.

Zestawienie artykułów
Artykuł Główny autor/ka „Czy wiesz” Uwagi
Alina Bondy-Glassowa N Ivy 2 stycznia 2016 nowy artykuł
Skarbiec wawelski N Ivy 19 stycznia 2016 nowy artykuł, wyróżnienie jako DA
Tytus Maleszewski Gytha 31 stycznia 2016 nowy artykuł
pastel Wojtekkord 19 lutego 2016 rozbudowa
Julius Meier-Graefe Wojtekkord 16 lutego 2016 nowy artykuł
Antonina Dunin-Sulgostowska Magdda 25 lutego 2016 nowy artykuł
Jan Reisner Aksolotl 21 lutego 2016 nowy artykuł
Leon Kaufmann Michalszka 26 lutego 2016 rozbudowa
Ludwik Marteau Aksolotl 23 lutego 2016 rozbudowa
Maurice Denis Michalszka 27 lutego 2016 rozbudowa
Maria Nostitz-Wasilkowska Magdda 2 marca 2016 nowy artykuł

Ponadto już po zakończeniu oficjalnej części projektu członkowie wikiprojetu „Muzeum Narodowe w Warszawie” napisali i rozwinęli hasła: Anna Rajecka i Dziewczyna z gołąbkiem, Rosalie Filleul, Hipolit Pinko, Auguste Clot.

Skarbiec wawelski

Skarbiec wawelski to bardzo rzadko pokazywany cykl pasteli Leona Wyczółkowskiego, będący swego rodzaju inwentaryzacją katedralnego skarbca. Artykuł w Wikipedii jest jedynym powszechnie dostępnym tak dokładnym opisem tych dzieł i został wyróżniony jako tzw. dobry artykuł.

Grafiki w Wikimedia Commons

W czasie trwania projektu do Wikimedia Commons zostało przesłanych ponad 100 reprodukcji prezentowanych na wystawie pasteli. Wśród przekazanych plików najliczniej reprezentowane są prace Leona Wyczółkowskiego (25 pozycji), Stanisława Wyspiańskiego (13 pozycji), Jana Rembowskiego (7 pozycji).

Reprodukcje pasteli posłużyły nie tylko do zilustrowania napisanych w ramach projektu artykułów, ale stanowią cenny materiał ilustracyjny także w wielu innych hasłach Wikipedii (także Wikipedii w innych niż polski językach). Niektóre z pozyskanych prac są jedynym przykładem twórczości plastycznej opisywanych osób (jak w przypadku Czesława Tańskiego czy Oskara Sosnowskiego) albo są jej znaczącym rozszerzeniem (Feliks Stanisław Jasiński, Józef Rapacki). Kilka portretów jest jedynym znajdującym się w zasobach Commons wizerunkiem portretowanych osób (Stanisław Ejsmond, Leon Reynel, Tadeusz Żuliński, Jan Rembowski), inne stanowią cenne uzupełnienie biogramów. Dwa z pasteli ilustrują przedstawiony na nich temat (Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce i Mała Ziemiańska), niektóre posłużyły do pokazania uwiecznionych na nich przedmiotów (maciejówka czy mufka). Także obrazy z Cyklu wawelskiego, prócz artykułu o samym cyklu, ilustrują hasła związane z przedstawionymi na nich przedmiotami. Zestawienie obejmujące przesłane reprodukcje pasteli i zilustrowane nimi artykuły w polskojęzycznej Wikipedii znajduje się na podstronie wikiprojektu (nie uwzględnia ono ilustracji w innych wikipediach, gdzie zamieszczono np. portret baronowej Eisenbach czy widok podberlińskiej ulicy).

Wszystkie przesłane na Commons reprodukcje pasteli prezentowanych na wystawie znajdują się w kategorii „Masters of the Pastel. From Marteau to Witkacy”. Każdy z udostępnionych w Wkimedia Commons plików jest szczegółowo opisany i zawiera odnośnik do strony obiektu w serwisie Muzeum Narodowego, gdzie można znaleźć rozszerzony opis wybranego dzieła.

Bieżące statystyki wykorzystania plików przekazanych przez MNW można uzyskać tym narzędziem, wpisując w pole „Category on Commons” odpowiednią kategorię, natomiast statystyki wyświetleń artykułów, w których zamieszczono pozyskane reprodukcje (we wszystkich wersjach językowych Wikipedii, w poszczególnych miesiącach), za pomocą tego narzędzia.

Kontynuowane jest także przesyłanie fotografii innych dzieł z kolekcji MNW. Wszystkie przesłane dzięki współpracy z MNW pliki znajdują się w kategorii „Media contributed by the National Museum in Warsaw”.