Wikiprojekt:GLAM/Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie udostępnia najbardziej wartościowe dzieła sztuki polskiej, europejskiej i światowej w bibliotece mediów Wikimedia Commons.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie udostępnia najbardziej wartościowe dzieła sztuki polskiej, europejskiej i światowej. Pierwsze 100 zdigitalizowanych przez MNW dzieł sztuki zostało już udostępnionych społeczności wikipedystów i użytkownikom Internetu. Są wśród nich najbardziej znane obrazy polskich malarzy, takie, jak Bitwa pod Grunwaldem, czy Babie Lato - a także bardzo ciekawe dzieła twórców nieco mniej znanych (i, jak dotąd, tylko skrótowo opisanych w artykułach Wikipedii), jak Plac Opery w Paryżu Ludwika de Laveaux.

Część udostępnionych przez Muzeum Narodowe dzieł była już wcześniej obecna w Wikimedia Commons - często jednak jakość dostępnych wcześniej kopii (rozdzielczość, detal, kolory) była niższa. Pliki zostały zdigitalizowane przez specjalistów Muzeum Narodowego i można podziwiać fakturę obrazu i kolory np. autoportretu Stanisława Wyspiańskiego.

Udostępnione przez MNW materiały będą w łatwy sposób dostępne dla odbiorców na całym świecie i będą mogły być wykorzystywane do ilustrowania artykułów we wszystkich wersjach językowych Wikipedii.

Dzieła sztuki polskiejEdytuj

Dzięki pracy kuratorów MNW do Wikimedia Commons trafia wybór najciekawszych, i najbardziej wartościowych z edukacyjnego punktu widzenia, prac polskich twórców; te i kolejne udostępnione skany stanowią przegląd historii polskiej sztuki. Są wśród nich portrety encyklopedycznych postaci historycznych, sceny z historii Polski, sceny mitologiczne, batalistyczne; portrety kobiet, pejzaże, widoki miast i autoportrety twórców.

Dzieła sztuki światowejEdytuj

Wśród udostępnionych materiałów są obrazy malowane przez twórców z różnych krajów, a także skany dzieł sztuki koptyjskiej odnalezionych przez polskich archeologów i eksponowanych w Galerii Faras w Muzeum Narodowym.


Artykuły w Wikipedii ilustrowane materiałami Muzeum NarodowegoEdytuj

Udostępnione przez Muzeum Narodowe pliki są już wykorzystywane w artykułach w wielu wersjach językowych Wikipedii, m.in. w: baskijskiej, białoruskiej, katalońskiej, czeskiej, niemieckiej, estońskiej, greckiej, angielskiej, hiszpańskiej, fińskiej, francuskiej, galisyjskiej, węgierskiej, islandzkiej, włoskiej, koreańskiej, holenderskiej, okcytańskiej, łotewskiej, norweskiej, rosyjskiej oraz w językach esperanto, ido i interlingua. Zapraszamy wszystkich do ilustrowania Wikipedii tymi materiałami i rozbudowywania artykułów o twórcach i dziełach!

Jeśli chcesz zobaczyć statystykę wykorzystania materiałów udostępnionych przez Muzeum Narodowe w różnych wersjach językowych Wikipedii, kliknij ten link.

WikiprojektEdytuj

Obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie pracuje wikipedystka rezydentka (Gytha), która prowadzi projekt rozwijania artykułów w polskiej Wikipedii o twórcach oraz dziełach z kolekcji MNW. Wikirezydentka wspólnie z uczestnikami wikiprojektu pracuje nad tworzeniem brakujących w Wikipedii biogramów i artykułów o obrazach; każdy może dołączyć do wikiprojektu - zapraszamy do wspólnej twórczej pracy!

Przejdź do wikiprojektu i dołącz do grupy wikientuzjastów sztuki!

Mistrzowie pasteluEdytuj

W czasie trwania wystawy czasowej Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego zorganizowana przy MNW grupa wolontariuszy uzupełniła zasoby Wikipedii o kilkanaście nowych (lub znacząco rozbudowanych) haseł poświęconych pastelowi i twórcom związanym się tą techniką. Jednocześnie do Wikimedia Commons trafiły reprodukcje wielu pasteli, których nie można oglądać na wystawie stałej MNW. Dokładniejszy opis tego projektu znajduje się na oddzielnej stronie

Nowe treści w WikipediiEdytuj

W Wikipedii powstało (lub zostało rozbudowane z zalążków) jedenaście artykułów związanych tematem przewodnim projektu rezydencji – pastelem. Oprócz samego pastelu były to głównie biogramy artystów związanych z tą techniką, przede wszystkim związanych z Polską: nadwornych malarzy polskich królów Jana Reisnera i Ludwika Marteau oraz artystów drugiej połowy XIX i pierwszej ćwierci XX wieku: Tytusa Maleszewskiego, Leona Kaufmanna, Antoniny Dunin-Sulgostowskiej, Marii Nostitz-Wasilkowskiej i Aliny Bondy-Glassowej. Powstały ponadto dwa rozwinięte biogramy osób luźno związanych z pastelami, natomiast będących postaciami bardzo ważnymi dla historii sztuki: Maurice'a Denisa i Juliusa Meier-Graefego oraz artykuł o cyklu pasteli Leona Wyczółkowskiego Skarbiec wawelski. Wszystkie napisane hasła są obszerne, opatrzone szczegółowymi przypisami bibliograficznymi i stanowią cenne źródło wiedzy o artystach i ich dziełach. Wszystkie też zostały zaprezentowane na stronie głównej Wikipedii w rubryce Czy wiesz. Artykuł o Skarbcu wawelskim został przedstawiony do wyróżnienia jako tzw. dobry artykuł.

Grafiki w Wikimedia CommonsEdytuj

W ramach rezydencji do Wikimedia Commons zostało przesłanych ok. 160 dobrej jakości reprodukcji dzieł znajdujących się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym ponad 100 prezentowanych na wystawie pasteli. Wśród przekazanych plików najliczniej reprezentowane są prace Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Rembowskiego.

Reprodukcje pasteli posłużyły nie tylko do zilustrowania napisanych w ramach projektu artykułów, ale stanowią cenny materiał ilustracyjny także w wielu innych hasłach Wikipedii (także Wikipedii w innych niż polski językach). Niektóre z pozyskanych prac stanowią jedyny przykład twórczości plastycznej opisywanych osób (jak w przypadku Czesława Tańskiego czy Oskara Sosnowskiego) albo są jej znaczącym rozszerzeniem (Feliks Stanisław Jasiński, Józef Rapacki). Kilka portretów jest jedynym znajdującym się z zasobach Commons wizerunkiem w biogramach portretowanych osób (Stanisław Ejsmond, Leon Reynel, Tadeusz Żuliński, Jan Rembowski), inne stanowią cenne ich uzupełnienie. Dwa z pasteli ilustrują przedstawiony na nich temat (Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce i Mała Ziemiańska), niektóre posłużyły do pokazania uwiecznionych na nich przedmiotów. Także obrazy z Cyklu wawelskiego, prócz artykułu o samym cyklu, ilustrują hasła związane z przedstawionymi na nich przedmiotami. Zestawienie obejmujące przesłane reprodukcje pasteli i zilustrowane nimi artykuły w polskojęzycznej Wikipedii znajduje się na podstronie wikiprojektu (nie uwzględnia ono ilustracji w innych wikipediach).

Równolegle z ładowaniem reprodukcji pasteli na Commons były przesyłane fotografie innych dzieł z kolekcji MNW (ponad 40). Były to zarówno reprodukcje dzieł nieobecnych dotąd w projektach Wikipedii (w tym autorów, których utwory niedawno przeszły do domeny publicznej, jak Tytus Czyżewski czy Edward Okuń), jak i dobrej jakości fotografie dzieł już tam obecnych, które mogą zastąpić pliki gorszej jakości. Wśród przesłanych plików znalazło się m.in. 13 obrazów Jana Matejki.

Przesyłanie reprodukcji na Commons jest kontynuowane. W przygotowaniu są obrazy Jacka Malczewskiego, Władysława Ślewińskiego, Witolda Wojtkiewicza, Olgi Boznańskiej i innych artystów. Wszystkie przesłane dzięki współpracy z MNW pliki znajdują się w kategorii „Media contributed by the National Museum in Warsaw”, zaś prace prezentowane na wystawie pasteli w kategorii „Masters of the Pastel. From Marteau to Witkacy”.

Muzeum Narodowe i Wikimedia PolskaEdytuj

Muzeum Narodowe w Warszawie to nowoczesna instytucja kultury, która udostępnia zdigitalizowane dzieła sztuki w domenie publicznej w swojej kolekcji online MNW Cyfrowe. Każdy z udostępnionych w Wkimedia Commons plików jest szczegółowo opisany i zawiera odnośnik do strony obiektu w serwisie Muzeum Narodowego, gdzie można znaleźć rozszerzony opis wybranego dzieła.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska pozwala na udostępnienie najbardziej wartościowych zbiorów Muzeum szerokiemu gronu odbiorców na całym świecie, którzy w łatwy sposób mogą uzyskać dostęp do wartościowych obiektów i ilustrować nimi tworzone artykuły w Wikipedii w różnych językach. Stowarzyszenie Wikimedia Polska i Muzeum będą kontynuować współpracę na rzecz dostępności dziedzictwa kulturowego i domeny publicznej, między innymi poprzez projekt rezydencyjny i tworzenie artykułów o wybranych zagadnieniach, twórcach i dziełach.

Muzeum Narodowe w Wikimedia CommonsEdytuj


Uczestnicy projektuEdytuj

Jeśli piszesz artykuły związane z dziełami sztuki z kolekcji MNW, ilustrujesz artykuły lub bierzesz udział w innych działaniach, dopisz się do tej listy.

  • Yarl – autor oprogramowania pozwalającego na sprawne przeniesienie plików i opisów do Wikimedia Commons
  • Marta Malina – koordynator projektu
  • Gytha – wikipedysta rezydent przy Muzeum Narodowym w Warszawie (listopad 2015–styczeń 2016)