Wiktor Jarosław Darasz

Wiktor Jarosław Darasz (ur. 1975) – polski tłumacz literatury pięknej, zwłaszcza poezji. Z wykształcenia jest bohemistą.

Ukończył studia w zakresie filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował też na Uniwersytecie Karola w Pradze. Tytuł magistra uzyskał w 1999 na podstawie pracy o twórczości czeskiego poety Jiříego Ortena[1]. Opublikował kilkanaście prac teoretycznoliterackich z dziedziny wersologii i eufonologii[2]. Dotyczyły one polskiego wiersza sylabotonicznego, historii i przemian europejskiego sonetu[3], instrumentacji głoskowej i semantycznej funkcji powtórzeń dźwiękowych[1]. Wydał podręcznik teorii wiersza Mały przewodnik po wierszu polskim[1][4], wykorzystywany jako lektura uzupełniająca na kilku uczelniach[5][6][7][8]. Książka ta została oceniona jako mała, ale pojemna[9].

Przekładem literackim zajmuje się od dwudziestu lat. Tłumaczy głównie z czeskiego i angielskiego. Publikował w Przekładańcu i Frazie. Przyswajał wiersze między innymi Roberta Browninga[10], Edgara Allana Poe[11], Gilberta Keitha Chestertona[12], Emmy Lazarus[3], Jan Zahradníčka[13], Jiříego Ortena[14], Oldřicha Vyhlídala[15][16], Viktora Dyka[17], Jana Skácela[18], David Herbert Lawrence’a[19], Gwyneth Lewis[20] i Elinor Wylie[21]. Przełożył około pięciuset wierszy i epigramatów[22].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Wielki Słownik Języka Polskiego. Autorzy (pol.). wsjp.pl. [dostęp 2017-01-01].
 2. Arton – Polska Literatura Humanistyczna: Bibliografia: Darasz Wiktor Jarosław (pol.). arton.bg.us.edu.pl. [dostęp 2017-01-01].
 3. a b Wiktor Jarosław Darasz. Sonet, cykl sonetowy i wieniec sonetów w poezji polskiej i europejskiej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. FOLIA 234 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica 12 (2017)”. 12, s. 34-50, 2017. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. DOI: 10.24917/20831765.12.3. ISSN 2083-1765 (pol.). 
 4. Mały przewodnik po wierszu polskim (pol.). tmjp.pl. [dostęp 2017-01-01].
 5. analiza i interpretacja dzieła lit. – Instytut Filologii Polskiej (pol.). ifp.uni.wroc.pl. [dostęp 2017-01-01].
 6. Poetyka (pol.). informator.uj.edu.pl. [dostęp 2017-01-01].
 7. Poetyka z analizą i interpretacją działa literackiego (pol.). usosweb.ajd.czest.pl. [dostęp 2017-01-01].
 8. Analiza dzieła literackiego z poetyką (pol.). usosweb.uni.opole.pl. [dostęp 2017-01-01].
 9. Katarzyna Lesiak: Estetyka dźwięku, czyli instrumentacja dźwiękowa oraz jej praktyczna realizacja w poezji epickiej mistrzów łacińskiego heksametru: Lukrecjusza, Wergiliusza i Owidiusza (pol.). sbc.org.pl. s. 55. [dostęp 2017-01-01].
 10. Browning Robert (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 11. Eldorado (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 12. Dawna angielska droga (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 13. Umarłym (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 14. Elegia druga (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 15. Zimowa widokówka z Bratysławy (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 16. Jestem wzburzoną tonią (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 17. To nie jest katastrofa nagła (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 18. Chwila w styczniu (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 19. Jaszczurka (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 20. I (Fax) (pol.). pbl.ibl.poznan.pl. [dostęp 2017-01-01].
 21. Elinor Wylie (1885–1928 r.) (pol.). libertas.pl. [dostęp 2017-01-01].
 22. Antologia poezji angielskiej w wyborze i przekładzie W. J. Darasza (pol.). sites.google.com. [dostęp 2017-01-01].

BibliografiaEdytuj

 • Wiktor Jarosław Darasz: Mały przewodnik po wierszu polskim. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 2003. ISBN 83-900829-6-9.
 • Wiktor J. Darasz. O paronomazji. „Język Polski”. 3-4/LXXVIII, s. 238-245, 1998. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. ISSN 0021-6941 (pol.). 
 • Wiktor J. Darasz. Aliteracja. „Język Polski”, s. 79-92, 2000. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. ISSN 0021-6941 (pol.). 
 • Wiktor Jarosław Darasz. Jiří Orten – poeta formy kunsztownej.. „Pamiętnik Słowiański”. 49, s. 75-85, 2000. 
 • Wiktor Jarosław Darasz. Harmonia wokaliczna w poezji Vladimíra Holana. „Almanach Czeski”. 1, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 83-233-1691-0 (pol.).