Witeź (czasopismo)

Witeź – wydawane w Królestwie Polskim czasopismo społeczno-polityczne i artystyczno-literackie, ukazujące się 1. i 15. dnia każdego miesiąca.

Witeź
Ilustracja
Okładka rocznika
zawierającego zeszyty 1–12,
wydane w pierwszym półroczu 1908
Częstotliwość

2 wydania/miesiąc

Państwo

 Królestwo Polskie

Wydawca

H. St. Pytliński
Redakcja i administracja:
Warszawa, ul. Książęca 6,
Drukowano w tłoczni Piotra Laskauera i S-ki

Tematyka

polityczno-społeczna

Redaktor naczelny

Henryk Stanisław Pytliński

Format

24 cm

Liczba stron

50

Wydawca edytuj

Wydawcą i redaktorem „Witezi” był Henryk Stanisław Pytliński (1865–1923). Redakcja i administracja mieściła się w Warszawie, przy ul. Książęcej 6[1]. Czasopismo drukowanotłoczni Piotra Laskauera i S-ki[2][a].

Na okładkach zeszytów zamieszczano grafikę Stanisława Wyspiańskiego[2], a w ich treści również inne ilustracje graficzne, winiety, „przerywki”, ozdoby[b].

Treść (I półrocze 1908) edytuj

W pierwszym półroczu 1908 opublikowano zeszyty 1–12, których zbiór (liczący ok. 600 stron) został udostępniony w domenie publicznej w formie cyfrowej przez Instytut Badań Literackich PAN (oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki IBL - sponsor digitalizacji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010–2014; Unia Europejska; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)[2].

W spisie treści rocznika (strony V–VIII) wyodrębniono bloki:

W każdym zeszycie zamieszczano ponadto felieton „Misericordia” oraz notatki i wykazy nadesłanych książek.

Okładka zeszytu 2 z grafiką Stanisława Wyspiańskiego i tekstem Artura Śliwińskiego
Początek wiersza Marii Konopnickiej pt. „Pocałunek Roberta Emmeta
Wiersz Wacława Wolskiego „Ballada o Witeziu” (do rys. St. Wyspiańskiego)
Wspomnienie Stanisława Wyspiańskiego (zm. 28 listopada 1907)

Uwagi edytuj

  1. Dodatkowe informacje wydawcy: „Składał i łamał Zenon Śmieszek. Odbijał na maszynie: Leonard Batylda. Klisze wykonano w zakładzie fotochemigraficznym B. Wierzbickiego i Sp. Broszurowano w introligatorni W. Tymińskiego. Papier ze składów Ignacego Wienera.”.
  2. Graficy: G. Figury, Zygmunt Kamiński, Apoloniusz Kędzierski, Wacław Koźniewski, Władysław Krassowski, Henryk Minkiewicz, Ignacy Rożniecki, Edward Słoński, Leokadia Śliwińska, Stanisław Śliwiński, Tadeusz Ulanowski, Andrzej Zarzycki.
  3. Tekst „W przededniu rocznicy” (s. 217–219) jest apelem Redakcji o godne uczczenie setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego – o otwarcie teatru imienia Słowackiego, który „…stałby się żywą, ciągle działającą instytucyą, najskuteczniej rozsławiającą Jego Imię, szerzycielem Jego ducha w narodzie, potężnym środkiem tego głównego celu, o który najsilniej chodzi” (zob. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie).

Przypisy edytuj

  1. Wiesław Z: Współczesne zdjęcie kamienicy przy ul. Książęcej 6 w Warszawie. [w:] Polska na fotografii [on-line]. fotopolska.eu, 2013-08-08. [dostęp 2013-09-06]. (pol.).
  2. a b c Witeź. Czasopismo społeczno-polityczne i artystyczno-literackie. [w:] Opis w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych [on-line]. rcin.org.pl. [dostęp 2013-09-05]. (pol.).