Wołczenica

rzeka w Polsce

Wołczenicarzeka płynąca przez Równinę Gryficką i Równinę Goleniowską, o długości 52,1 km[1]. Źródło ma nieopodal wsi Glicko. Uchodzi do Zatoki Cichej cieśniny Dziwny. Rzeka stanowi główną oś hydrologiczną gminy Golczewo.

Wołczenica
Ilustracja
Wołczenica koło Świętoszewka
Kontynent

Europa

Państwo

 Polska

Rzeka
Długość 52,1 km
Źródło
Miejsce k. wsi Sikorki
Współrzędne

53°44′01″N 15°06′56″E/53,733611 15,115556

Ujście
Recypient

cieśnina Dziwna (Zatoka Cicha)

Miejsce Grzybnica (dopływ Wołczenicy)
Współrzędne

53°55′18″N 14°45′09″E/53,921667 14,752500

Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „źródło”, natomiast po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „ujście”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „źródło”, natomiast blisko lewej krawiędzi u góry znajduje się punkt z opisem „ujście”

Według danych regionalnego zarządu gospodarki wodnej dominującymi gatunkami ryb w wodach Wołczenicy są: płoć, okoń europejski, pstrąg potokowy. Pozostałymi gatunkami ryb występujących w rzece są: troć wędrowna, pstrąg tęczowy, ukleja, krąp, szczupak pospolity, sandacz, jaź, kleń, miętus pospolity, jelec. W rzece występuje ponadto głowacz białopłetwy, który jest gatunkiem chronionym[1].

Końcowy odcinek rzeki uchodzący do Zatoki Cichej (wschodnia część mapy)

Rzeka stanowi południową granicę rezerwatu przyrody „Przybiernowski Bór Bagienny”[2].

Przełom Wołczenicy od wysokości miejscowości Czarnogłowy prawie do wysokości Zdroisk, w tym m.in. fragment wzdłuż sztucznego jeziora Czarnogłowy Duże znalazł się w rezerwacie przyrody „Przełom Rzeki Wołczenicy”. Leży on w większości w granicach specjalnego obszaru ochrony siedliskOstoja Goleniowska” (PLH320013), a w niewielkiej części w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina Rzeki Wołczenicy”.[3]

W dalszym biegu rzeka jest odbiornikiem wód z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Rekowie, typu Miniblok M-9 o przepustowości wynoszącej 58 m³/dobę[4].

W 2008 r. przeprowadzono badania jakości wód Wołczenicy w punkcie we wsi Rekowo. W ich wyniku oceniono elementy fizykochemiczne poniżej stanu dobrego, elementy biologiczne określono na III klasy, a stan ekologiczny na umiarkowany. W ogólnej dwustopniowej ocenie stwierdzono zły stan wód Wołczenicy[5].

Tereny dolnej Wołczenicy od Rekowa do ujścia zostały włączone do obszaru specjalnej ochrony ptaków Bagna Rozwarowskie[6].

Nazwę Wołczenica wprowadzono urzędowo w 1948 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę rzeki – Völzer Bach[7].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, s. 6.
  2. Rozporządzenie Nr 15/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
  3. Obszar chroniony utworzony został 18 czerwca 2013 r. na podstawie Zarządzenia Nr 5/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Przełom Rzeki Wołczenicy” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 2205)
  4. 3.4.2 Odprowadzanie ścieków. W: Zespół Zakładu Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kamieńskiego. Szczecin: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, 2005, s. 57.
  5. Ocena jakości wód powierzchniowych w woj. zachodniopomorskim w roku 2008. WIOŚ Szczecin, 2009-07-10, s. 7.
  6. Arkusz 1/1. Mapa obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie (PLB320001), skala 1:50 000. Ministerstwo Środowiska/Techmex, 2006-04-14.
  7. Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 października 1948 r. (M.P. z 1948 r. nr 78, poz. 692, s. 22)