Wodonercze

Wodonercze (łac. Hydronephrosis) – rozszerzenie miedniczki i kielichów nerkowych z wtórnym do tego stanu zanikiem miąższu nerki[1]. Możliwe jest prenatalne wykrywanie wodonercza[2]. Wodonercze może się rozwijać przez wiele lat nie dając żadnych charakterystycznych objawów ze strony układu moczowego. Leczenie chirurgiczne nie jest wymagane we wszystkich przypadkach[3].

Uropatia zaporowa i odpływowa
hydronephrosis
ICD-10 N13
N13.0 Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym
N13.1 Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej
N13.2 Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu
N13.3 Inne i nie określone wodonercze
Obraz USG lewostronnej kamicy moczowodowej z poszerzonym moczowodem i wodonerczem

Leczenie operacyjne może polegać na wykonaniu plastyki miedniczki nerkowej z usunięciem zwężonego fragmentu moczowodu - najczęściej metodą Hynes-Anderson (dla podmiedniczkowego zwężenia moczowodu). Ważną rolę odgrywa wprowadzany operacyjnie do światła moczowodu cewnik moczowodowy podwójnie zagięty (D-J) który łączy miedniczkę nerkową z pęcherzem moczowym i podczas gojenia zespolonego operacyjnie moczowodu nie pozwala na wytworzenie nowego zwężenia drogi odpływu moczu z miedniczki nerkowej. Cewnik ten jest usuwany w kilka tygodni po operacji poprzez cewkę moczową lokalizując go w pęcherzu poprzez cystoskop. Cofanie się objawów zastoju moczu i wodonercza trwa rozmaicie długo. W przypadkach bardzo zaawansowanych, gdy doszło do nieodwracalnego zniszczenia warstwy filtracyjnej nerki konieczna może być nefrektomia.

PrzypisyEdytuj

  1. Vinay Kumar, Nelson Fausto, Nelso Fausto, Stanley L. Robbins, Abul K. Abbas, Ramzi S. Cotran: Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Philadelphia, Pa.: Elsevier Saunders, 2005. ISBN 0-7216-0187-1.
  2. Estrada CR. Prenatal hydronephrosis: early evaluation.. „Current opinion in urology”. 4 (18), s. 401–3, lipiec 2008. DOI: 10.1097/MOU.0b013e328302edfe. PMID: 18520762. 
  3. Onen A. Treatment and outcome of prenatally detected newborn hydronephrosis.. „Journal of pediatric urology”. 6 (3), s. 469–76, grudzień 2007. DOI: 10.1016/j.jpurol.2007.05.002. PMID: 18947797.