Współczynnik sprężystości

Współczynnik sprężystości – stała określająca wielkość odkształcenia w odpowiedzi na siły działające na ciała sprężyste. Współczynnik sprężystości nie jest pojęciem jednoznacznym i jest używany w różnych kontekstach jako:

Jednostka współczynnika zależy od jego rodzaju.

Współczynnik sprężystości ciałaEdytuj

Współczynnik sprężystości wzdłużnejEdytuj

Jeżeli ciało, np. drut czy sprężyna, jest wydłużane przy użyciu siły   wówczas współczynnik sprężystości wzdłużnej definiuje się jako iloraz siły do wydłużenia

 

gdzie:

  – siła rozciągająca w N,
  – wydłużenie ciała w m,
  – współczynnik sprężystości sprężyny (drutu) w N/m,
przy czym współczynnik tak obliczony ma sens przy założeniu, że siła nie przekracza zakresu sprężystości ciała.

Współczynnik sprężystości przy zginaniuEdytuj

– określa się podobnie jak wyżej. Wówczas   oznacza wielkość ugięcia ciała, np. belki.

Współczynnik sprężystości przy skręcaniuEdytuj

Jeżeli ciało, np. drut czy sprężyna, jest skręcane przy użyciu momentu sił   wówczas współczynnik sprężystości przy skręcaniu definiuje się za pomocą wzoru

 

gdzie   jest kątem skręcenia. Jednostką tak określonego   jest N·m/rad

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj