Moment siły

wektorowa wielkość fizyczna

Moment siły[a] względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły

Torque-vectors.svg
Zależności między siłą momentem siły pędem oraz momentem pędu

Wektor momentu siły jest wektorem osiowym (pseudowektorem), zaczepiony jest w punkcie O, a jego kierunek jest prostopadły do kierunku płaszczyzny wyznaczonej przez wektor i promień wodzący

Określa się także moment siły względem osi, jest on równy rzutowi wektora momentu siły na tę prostą. Współrzędne wektora nazywają się momentami siły względem odpowiednich osi

Jednostką momentu siły jest niutonometr [Nm]. Jednostka ta jest zdefiniowana analogicznie jak dżul, czyli jednostka energii. Aby unikać nieporozumień, nie nazywa się niutonometra dżulem.

W przypadku dźwigni dwustronnej o nierównych ramionach pozostanie ona w równowadze, gdy wartości momentów sił przyłożone do obu ramion będą równe, a ściślej, gdy suma wektorów momentów będzie równa zeru:

Simple lever forces.svg

W przypadku pokazanym na rysunku, gdy siły i są prostopadłe do wektorów i

Związek z mocąEdytuj

Znając moc   obracającego się urządzenia i jego prędkość kątową   można wyznaczyć moment siły, ponieważ

 
 

gdzie:

  – praca,
  – ramię przyłożenia siły, mierzone od osi obrotu urządzenia.

W ten sposób można wyznaczyć na przykład moment obrotowy wału.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. W inżynierii stosuje się terminy „moment obrotowy”, „moment skręcający” i inne.