Wyżyna Drahańska

Wyżyna Drahańska (czes. Drahanská vrchovina) – mezoregion w obrębie Masywu Czeskiego, leżący we wschodniej części Wyżyny Czeskomorawskiej, w obrębie Wyżyny Brneńskiej, na Morawach.

Wyżyna Drahańska
ilustracja
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Wyżyna Czeskomorawska

Makroregion

Wyżyna Brneńska

Mezoregion

Wyżyna Drahańska

Mikroregion(y)

Wyżyna Adamowska,
Wyżyna Konicka,
Kras Morawski

Nazwa pochodzi od miejscowości Drahany.

Wyżyna Drahańska stanowi północną część Wyżyny Brneńskiej. Najwyższym wzniesieniem jest szczyt Skalky (735 m n.p.m.), leżący w jej wschodniej części, na Wyżynie Konickiej. Kras Morawski charakteryzuje się rozwojem rzeźby krasowej.

Na południowym zachodzie graniczy z Wyżyną Bobrawską (czes. Bobravská vrchovina), na zachodzie z Rowem Boskowickim (czes. Boskovická brázda), na północnym wschodzie z Wyżyną Zabrzeską (czes. Zábřežská vrchovina), na wschodzie i południowym wschodzie z Podkarpaciem Zachodnim (czes. Západní Vněkarpatské sníženiny) – Zapadliskiem Górnomorawskim (czes. Hornomoravský úval), Bramą Wyszkowską (czes. Vyškovská brána) i Zapadliskiem Dyjsko-Swrateckim (czes. Dyjsko-svratecký úval).

Leży w dorzeczu Dunaju.

Wyżyna Drahańska zbudowana jest głównie z paleozoicznych skał osadowych: dewońskich wapieni, karbońskich piaskowców, szarogłazów, zlepieńców, łupków. Wyżyna Adamowska utworzona jest w znacznej mierze z granitu i granodiorytu. W wielu miejscach występują miąższe osady czwartorzędowe.

PodziałEdytuj

 
Położenie Rowu Boskowickiego