Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (posłów).

Pod względem osób uprawnionych do głosowania są drugimi (po wyborach do parlamentu Indii) największymi demokratycznymi wyborami na świecie[1].

Zasady wyborów w Polsce edytuj

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Inaczej niż w wyborach do Sejmu, podział mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze dokonywany jest w skali całego kraju według metody D’Hondta, zaś rozdział mandatów przypadających komitetom wyborczym pomiędzy listy kandydatów dokonywany jest metodą największych reszt (metodą Hare’a-Niemeyera).

W odróżnieniu od wyborów do Sejmu, liczba posłów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych nie jest a priori ustalona – zależy od rozkładu głosów.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

Frekwencja edytuj

Źródło: [2]

Rok Razem DE AT FR BE IT LU NL UK IE DK EL ES PT SE FI CZ EE CY LV LT HU MT PL SI SK BG RO HR
1979 63,0% 65,7% - 60,7% 91,4% 84,9% 88,9% 57,8% 32,2% 63,6% 47,8% - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1984 61,0% 56,8% - 56,7% 92,2% 83,4% 88,8% 50,6% 32,6% 47,6% 52,4% 77,2% 68,9% (1987) 72,4% (1987) - - - - - - - - - - - - - - -
1989 58,5% 62,3% - 48,7% 90,7% 81,5% 87,4% 47,2% 36,2% 68,3% 46,2% 79,9% 54,6% 51,2% - - - - - - - - - - - - - - -
1994 56,8% 60,0% 67,7% (1996) 52,7% 90,7% 74,8% 88,5% 35,6% 36,4% 44,0% 52,9% 71,2% 59,1% 35,5% 41,6% (1995) 60,3% (1996) - - - - - - - - - - - - -
1999 49,8% 45,2% 49,4% 46,8% 91,0% 70,8% 87,3% 30,0% 24,0% 50,2% 50,5% 75,3% 63,0% 40,0% 38,8% 31,4% - - - - - - - - - - - - -
2004 45,5% 43,0% 41,8% 43,14% 90,81% 73,1% 90% 39,1% 38,9% 59,7% 47,85% 62,78% 45,94% 38,74% 37,2% 41,1% 27,9% 26,89% 71,19% 41,23% 48,2% 38,47% 82,37% 20,42% 28,34% 16,66% - - -
2009 42,97% 43,27% 45,97% 40,63% 90,39% 65,05% 90,76% 36,75% 34,7% 58,64% 59,54% 52,61% 44,87% 36,77% 45,53% 38,6% 28,22% 43,9% 59,4% 53,7% 20,98% 36,31% 78,79% 24,53% 28,37% 19,64% 38,99% 27,67% -
2014 42,61% 48,1% 45,39% 42,43% 89,64% 57,22% 85,55% 37,32% 35,6% 52,44% 56,32% 59,97% 43,81% 33,67% 51,07% 39,1% 18,2% 36,52% 43,97% 30,24% 47,35% 28,97% 74,8% 23,83% 24,55% 13,05% 35,84% 32,44% 25,24%
2019 50,66% 61,38% 59,8% 50,12% 88,47% 54,5% 84,24% 41,93% 37,18% 49,7% 66,08% 58,69% 60,73% 30,75% 55,27% 40,8% 28,72% 37,6% 44,99% 33,53% 53,48% 43,36% 72,7% 45,68% 28,89% 22,74% 32,64% 51,2% 29,85%

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Jennifer Rankin: What is the European parliament and do the elections matter?. [w:] The Guardian [on-line]. theguardian.com, 6 maja 2019. [dostęp 2019-05-29].
  2. Previous European Parliamentary Elections – Turnout. [dostęp 2019-02-04]. (ang.).