Wydanie krytyczne

Wydanie krytyczne (łac. editio maior) – redakcja naukowa i wydanie tekstu źródłowego dokumentu opatrzonego tzw. aparatem krytycznym, na który składają się merytoryczne przypisy wyjaśniające decyzje edytorskie wydawcy oraz przypisy bibliograficzne.

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986