Wyrazy pokrewne

Wyrazy pokrewne (ang. cognates) – wyrazy w dwóch (lub więcej) językach cechujące się wspólnym pochodzeniem[1]. Przykład: polskie słowo brat, cz. bratr, ang. brother, wł. fratello i pers. ‏برادر‎ (trb. baraadar) pochodzą od praindoeuropejskiego *bʰréh₂tēr.

Schemat relacji wyrazów pokrewnych

Mianem wyrazów pokrewnych określa się również wyrazy utworzone bezpośrednio lub pośrednio od jednego wyrazu podstawowego[2]. Grupuje się je na podstawie zgodności rdzenia[3][4]. Wyrazy pokrewne tworzą rodzinę słowotwórczą[2][3], z którą łączy się (lub historycznie łączyło się) ich podstawowe znaczenie[2], np. „zielony”, „zieleń”, „zazieleniony”, „zazielenić się”, „zielonkawy”, „bladozielony”, „ciemnozielony”[5]. Wyrazy pokrewne należy odróżnić od wyrazów bliskoznacznych (synonimów)[6].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. * David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, wyd. 6, Malden: Blackwell Publishing, 2008, s. 104, DOI10.1002/9781444302776, ISBN 978-1-4443-5675-5, ISBN 978-1-4051-5296-9, ISBN 978-1-4443-0277-6, OCLC 873604136 (ang.).
  2. a b c Joanna Dobkowska, W pigułce. Nauka o języku. Repetytorium. Liceum i technikum, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019, s. 33, ISBN 978-83-02-18249-5, OCLC 1107607313.
  3. a b Bohuslav Havránek, Alois Jedlička, Stručná mluvnice česká, Praha: Fortuna, 1996, s. 43, ISBN 978-80-7168-306-3, OCLC 833108822 (cz.).
  4. Ján Horecký, Slovenská lexikológia: Nauka o slovnej zásobe, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, s. 18 (słow.).
  5. D. Kulicka, Przestrzeń i kolor w obserwacji dziecka – kształcenie słownictwa uczniów klasy V, [w:] Maria Dudzik (red.), Kształcenie językowe w szkole, t. 4, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988, s. 47–70, patrz s. 61.
  6. Kazimierz Ożóg, Jolanta Pasterska, Henryk Kurczab, Polonistyka zintegrowana, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 154, ISBN 83-7262-168-3, OCLC 45743127.