Wzór Manninga

Wzór Manninga (formuła Manninga) – wzór określający prędkość średnią cieczy płynącej w przekroju koryta zwartego, otwartego, w którym ruch cieczy jest jednostajny. Żeby zastosować wzór koryto musi spełniać następujące warunki:

[2],

gdzie:

 • promień hydrauliczny
 • – pole wypełnionej wodą części koryta
 • spadek hydrauliczny
 • – współczynnik szorstkości przekroju [3].

Współczynnik szorstkościEdytuj

Stanowi informację o wpływie koryta na opory ruchu. Zmienia się wraz z głębokością. Zależy od kształtu i materiału z jakiego zbudowane jest koryto. W przypadku zmienności współczynnika na obwodzie można obliczyć go jako średnią ważoną, gdzie wagi poszczególnych odcinków to ich długości[1]. Przybliżone wartości współczynnika pobiera się z tablic. Wartości średnie wahają się od 0,01 dla wyjątkowo gładkich powierzchni takich jak szkło lub emalia do 0,1 dla odcinków kanałów naturalnie zarośniętych, zaniedbanych, z dużą ilością traw i krzaków[4].

Promień hydraulicznyEdytuj

Stosunek pola powierzchni przekroju strumienia cieczy do długości obwodu przekroju, na którym ciecz styka się ze ścianką przewodu. Wzór ogólny ma postać:

 [5].

Przekrój prostokątny:

 

gdzie:

 •   – szerokość koryta  
 •   – poziom wody w korycie  

Przekrój trapezowy:

Nachylenie skarp wynosi 1:m1 i 1:m2.

 

gdzie:

 •   – szerokość zwierciadła wody  
 •   – nachylenie skarp  
 •   – poziom wody w korycie  [6].

Przekrój trójkątny:

Nachylenie obu skarp wynosi 1:m.

 

gdzie:

 •   – poziom wody w korycie  
 •   – nachylenie skarp  [7].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Katarzyna Baran – Gurgul: Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami. Kraków: Politechnika krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2005, s. 167–172.
 2. Wzór Manninga. [dostęp 2015-02-06].
 3. Krzysztof Kasprzak: Ruch wody teoretyczne podstawy. 2013. s. 6. [dostęp 2015-02-06].
 4. praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Weinerowskiej, Jerzy Sawicki, Wojciech Szpakowski, Elżbieta Wołoszyn, Piotr Zima: Laboratorium z mechaniki płynów i hydrauliki. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2004, s. 30–32. ISBN 83-920821-2-5.
 5. promień hydrauliczny, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-02-06].
 6. Harlan Bengtson: Calculation of Hydraulic Radius for Uniform Open Channel Flow. 2010-07-21. [dostęp 2015-02-06].
 7. Ćwiczenia z Hydrauliki i Hydrologii – sem. V. s. 10. [dostęp 2015-02-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-06)].