Wzgórza Radomszczańskie

Wzgórza Radomszczańskie (342.11) – mezoregion fizycznogeograficzny należący do Wyżyny Przedborskiej Położony jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego pomiędzy Radomskiem, Kamieńskiem, a Przedborzem. Kulminacją jest Góra Chełmo – 323 m n.p.m. Początek biorą tu rzeki Widawka i Luciąża.

Wzgórza Radomszczańskie
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Małopolska
Makroregion Wyżyna Przedborska
Mezoregion Wzgórza Radomszczańskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska
woj. łódzkie