Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia adaptacyjne – zaburzenia psychiczne powstałe pod wpływem trudności z dostosowaniem się do znacząco nowych okoliczności życiowych (np: pójście do szkoły, rodzicielstwo, brak sukcesów osobistych, przejście na emeryturę, utrata obiektu o wartości emocjonalnej): stany stresu, napięcia, niepokoju, przygnębienia i rozstroju emocjonalnego, które w podobnym nasileniu u dorosłych zdrowych jednostek w takich sytuacjach nie występują.

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
ICD-10

F43

F43.0

Ostra reakcja na stres

F43.1

Zaburzenie stresowe pourazowe

F43.2

Zaburzenia adaptacyjne

F43.8

Inne reakcje na ciężki stres

F43.9

Reakcja na ciężki stres, nie określona

Powstają w okresie adaptacji do znaczących zmian życiowych lub do stresującego wydarzenia życiowego i mogą utrudniać społeczne przystosowanie i efektywne działanie. Stresor może zaburzać integralność społecznego układu odniesienia jednostki (przeżycia związane z separacją) lub szerszego systemu wsparcia społecznego i systemu wartości (np. migracja). Może też stanowić ważny etap rozwoju, czy kryzys rozwojowy.

Zaburzenia adaptacyjne mogą być bezpośrednią konsekwencją ciężkiego stresu lub sytuacji traumatycznej.

Indywidualne predyspozycje odgrywają ważną rolę w genezie i kształtowaniu objawów, które mogą być różnorodne i obejmują, poczucie:

  • niepewności przyszłości, co za tym idzie niemożliwości jej planowania
  • bezradności
  • przygnębienia
  • napięcia emocjonalnego
  • rzadko trudności w wykonywaniu codziennych czynności

Linki zewnętrzneEdytuj