Zakład

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
Jako jednostka organizacyjna
 • zakład – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut
 • zakład – funkcjonalnie odrębna jednostka, stanowiąca część przedsiębiorstwa (zwanego przedsiębiorstwem macierzystym)
 • zakład przemysłowy – zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą
 • zakład produkcyjny – jednostka gospodarcza wchodząca w skład przedsiębiorstwa
 • zakład opieki zdrowotnej – wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia
 • zakład karny – miejsce, w którym osoby skazane wyrokiem sądowym odbywają karę pozbawienia wolności
 • zakład poprawczy – placówka resocjalizacyjna dla nieletnich
 • zakład budżetowy – jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych
 • zakład wodny
 • zakład fryzjerski
Forma umowy
 • zakład - umowa między osobami będącymi odmiennego zdania, która polega na tym, że osoba, której zdanie okaże się mylne, płaci ustaloną kwotę, przekazuje rzecz materialną lub wartość niematerialną osobie, która ma rację bądź wykonuje jakąś czynność
 • zakłady bukmacherskie – rodzaj nieformalnej umowy losowej
Inne
  • zakład – w dawnym prawie polskim rodzaj zabezpieczenia składanego na wypadek niespełnienia świadczenia lub dokonania czynu, któremu umową albo zakazem urzędowym chciano przeszkodzić
Nazwy własne
 • Zakład – polski film obyczajowy z 1990 roku, w reżyserii Teresy Kotlarczyk
 • Zakład – wieś na Ukrainie, na terenie obwodu lwowskiego, w rejonie mikołajowskim