Zakaukaski Okręg Wojskowy

Zakaukaski Okręg Wojskowy ros. Закавказский военный округ (ЗакВО) – ogólnowojskowy, operacyjno-terytorialny związek Sił Zbrojnych ZSRR.

Utworzony rozkazem Ludowego Komisariatu Obrony nr 079 z 17 maja 1935 na bazie Kaukaskiej Armii odznaczonej Orderem Czerwonego Sztandaru. Sztab znajdował się w Tyflisie.

Dowódcy OkręguEdytuj

Członkowie Rady WojskowejEdytuj

Szefowie SztabuEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941 гг. Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. Российский государственный военный архив, Moskwa 2005.