Zapalenie mózgu (łac. encephalitis) – zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, w którym proces chorobowy obejmuje mózg. Jeśli proces chorobowy toczy się jednocześnie w oponach mózgowia, określa się go jak meningoencephalitis; jeśli zajęty jest rdzeń kręgowy, jako encephalomyelitis. Zapalenie mózgu najczęściej spowodowane jest infekcją wirusową, rzadziej bakteryjną. Przy niedoborze odporności przyczyną zapalenia bywają pierwotniaki oraz grzyby. Na obraz choroby składają się zaburzenia świadomości, gorączka, bóle głowy, nudności i wymioty, senność, bóle mięśni, niedowład połowiczy, niezborność, napady padaczkowe oraz objawy ogniskowe. Może prowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu i śmierci.

Diagnostyka edytuj

W płynie mózgowo-rdzeniowym zwykle jest podwyższone stężenie białek i leukocytów. Diagnoza jest często stawiana po wykryciu w tym płynie przeciwciał lub DNA albo RNA, PCRem, specyficznych dla poszczególnych wirusów.

Etiologia edytuj

Wirusowe zapalenia mózgu edytuj

Najistotniejszym czynnikiem etiologicznym zapaleń mózgu są wirusy neurotropowe. Najczęstsze jest opryszczkowe zapalenie mózgu wywołane wirusem opryszczki pospolitej. Zachorowalność to 2 przypadki na milion. Śmiertelność nieleczonych wynosi od 50-75% i większość przeżywających ma długotrwałe upośledzenie motoryczne i fizyczne. W wyniku leczenia śmiertelność spada do 20%[1]. Niektóre inne postaci wirusowych zapaleń mózgu to:

Bakteryjne zapalenia mózgu edytuj

Zapalenia mózgu wywołane przez pierwotniaki edytuj

Zapalenia mózgu wywołane przez grzyby edytuj

Inne zapalenia mózgu edytuj

Zapalenie wywołane procesem demielinizacyjnym edytuj

Najważniejsze postacie zapaleń mózgu występujących w Polsce edytuj

Epidemiczne i endemiczne zapalenia mózgu Sporadyczne zapalenia mózgu
  • śpiączkowe, czyli nagminne zapalenie mózgu (choroba Economo) - epidemia w 1917, 1927 roku
  • kleszczowe, czyli wiosenno-letnie zapalenie mózgu (okolice Nysy, Białowieży, Olsztyna)
  • przyzakaźne zapalenie mózgu (m.in. odra, rózyczka, grypa)
  • poszczepienne zapalenie mózgu
  • zapalenie mózgu wywołane przez enterowirusy (Coxsackie, ECHO)
  • ostre nekrotyzujące zapalenie mózgu (herpes simplex encephalitis)
  • wścieklizna
  • podostre zapalenie istoty białej mózgu
  • ostra uleczalna ataksja móżdżkowa
  • toksoplazmoza

Leczenie edytuj

W przypadku zapalenia wywołanego wirusem opryszczki podaje się leki przeciwwirusowe (m.in. acyklowir). W pozostałych przypadkach podaje się działające przeciwzapalne kortykosterydy oraz stosuje się leczenie objawowe.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj