Zdeňka Hladká

czeska językoznawczyni

Zdeňka Hladká (ur. 28 sierpnia 1958 w Strakonicach[1][2]) – czeska językoznawczyni, dialektolog i leksykolog; pionierka w zakresie czeskiej lingwistyki korpusowej[2].

Zdeňka Hladká
Data i miejsce urodzenia 28 sierpnia 1958
Strakonice
Zawód, zajęcie językoznawczyni
Narodowość czeska

W 1977 r. podjęła studia z zakresu bohemistyki i historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyněgo (dzisiejszego Uniwersytetu Masaryka) w Brnie[2], w 1982 uzyskała „mały doktorat” (PhDr.)[1]. Przez krótki okres była zatrudniona w szkole średniej[2]. W 1985 r. przyjęto ją do Katedry Dialektologii Instytutu Języka Czeskiego ČSAV w Brnie; w 1991 r. podjęła zatrudnienie w Instytucie Języka Czeskiego na Uniwersytecie Masaryka[2]. Na początku swojej kariery pedagogicznej prowadziła nie tylko kursy z zakresu dialektologii, ale również kursy poświęcone leksykologii i wprowadzeniu do studiów językowych[2]. Napisała rozdział o leksykologii do cenionego dzieła zbiorowego Příruční mluvnici češtiny. Doktoryzowała się w 1998 r. na podstawie rozprawy Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích, poświęconej procesom onomazjologicznym w gwarach czeskich[2]. Zdeňka Hladká koordynowała ponadto pracę nad hasłami leksykologicznymi, leksykograficznymi i frazeologicznymi umieszczonymi w Encyklopedickém slovníku češtiny, dużym projekcie encyklopedycznym[2]. Docentem została mianowana w 2006 r., na podstawie pracy Současná soukromá korespondence. Korpusové zpracování a lingvistické využití.[1][2] W latach 1998–2003 organizowała, wraz z Petrem Karlíkem, pięć lat międzynarodowych konferencji Čeština – univerzália a specifika; redagowała materiały pokonferencyjne[2]. Należy do rady redakcyjnej czasopisma „Naše řeč” oraz organizacji International Association of Teachers of Czech[2].

Wybrana twórczośćEdytuj

Opracowano na podstawie źródła[3]:

  • Příprava elektronických korpusů češtiny (2001)
  • Rodové rozdíly v dopisech mladých lidí (2002)
  • Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda (współautorstwo, 2012)
  • 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování (2013)
  • Nový encyklopedický slovník češtiny (2016, liczne hasła)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., Masaryk University [dostęp 2019-10-09] (ang.).
  2. a b c d e f g h i j k Klára Osolsobě, Šedesátiny doc. PhDr. Zdeňky Hladké, Dr., „Linguistica Brunensia” (1), 2018, s. 87–89, DOI10.5817/LB2018-1-8, ISSN 1803-7410 (cz.).
  3. doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., Masarykova univerzita [dostęp 2020-01-11] (cz.).