Zeszyty Historyczne

„Zeszyty Historyczne”kwartalnik (do 1973 półrocznik) emigracyjny wydawany w latach 1962–2010 przez Instytut Literacki w Paryżu (od 2003 redagowany przez warszawskie Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu)[1]. Publikował dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski. Z uwagi na to, że było wydawane na emigracji, a co za tym idzie pozbawione ingerencji cenzury, pismo stanowiło wolne forum dyskusji i prezentacji badań naukowych. Skupiało wielu wybitnych badaczy i publicystów emigracyjnych (m.in. Piotr Wandycz, Józef Garliński, Zbigniew S. Siemaszko, Tadeusz Wyrwa) i krajowych (m.in. Grzegorz Mazur, Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Aleksandra Ziółkowska-Boehm).

Zeszyty Historyczne
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Francja

Wydawca

Instytut Literacki

Tematyka

historia

Pierwszy numer

1962

Ostatni numer

2010

Redaktor naczelny

Jerzy Giedroyc
Zofia Hertz
Jacek Krawczyk

W okresie PRL niektórzy autorzy krajowi publikowali swoje teksty w „Zeszytach Historycznych” pod pseudonimami. Po 1980 pismo było przedrukowywane w kraju m.in. przez Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze (do 1989 poza zasięgiem cenzury). W połowie lat 90. nakładem Oficyny Wydawniczej Pomost ukazała się w Polsce reedycja pierwszych stu numerów.

Przez niemal 40 lat redaktorem był Jerzy Giedroyc, po jego śmierci w 2000 – Zofia Hertz (od września 2000 do czerwca 2003), a od czerwca 2003 do 2009 pismo redagował Jacek Krawczyk.

W 2009 w dowodzie uznania za wkład w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej uhonorował zespół redakcyjny kwartalnika „Zeszyty Historyczne” nagrodą „Kustosza Pamięci Narodowej”.[2]

W czerwcu 2010 ukazał się ostatni 171 numer „Zeszytów Historycznych”[3].

Przypisy Edytuj

  1. paryska „Kultura” Towarzystwo opieki
  2. Uroczystość wręczenia nagród Kustosz Pamięci Narodowej – Warszawa, 16 czerwca 2009, ipn.gov.pl
  3. „Decyzję o zakończeniu wydawania pisma podjął pod koniec ubiegłego roku młodszy brat Redaktora z Maisons-Laffitte, Henryk Giedroyc, od 2003 r. kierownik Instytutu Literackiego. W liście wysłanym do stałych autorów pisma z prośbą o przesłanie tekstów napisał m.in.: W Polsce rozwija się nieskrępowana nauka historyczna, można publikować wszystko, archiwa są dostępne. „Zeszyty Historyczne” spełniły swą rolę i mamy nadzieję, że nie zaistnieje nigdy więcej sytuacja, w której znów trzeba będzie na emigracji szukać przestrzeni wolności do badań i publikacji. Ma się rozumieć, że decyzję tę podjęliśmy nie bez smutku i nie bez nostalgii. (...) Nie chcielibyśmy, aby numer ten stał się laurką – byłoby to obce założycielowi pisma. Mamy też świadomość rozmaitych błędów, popełnionych na łamach naszego pisma. W pożegnalnym numerze liczymy na oceny wolne od bieżących implikacji i polemik ad personam. Niestety, Henryk Giedroyc nie doczekał momentu wydania ostatniego numeru - zmarł 21 marca tego roku w Maisons-Laffitte. W związku z tym w numerze 171 „Zeszytów Historycznych” ukazał się zbiór tekstów poświęconych zmarłemu, w tym jego notatki z pobytu w Rumunii w latach 1939-1940” Tomasz Leszkowicz, Ukazał się ostatni numer „Zeszytów Historycznych”, 2010-06-12, portal histmag.org

Bibliografia Edytuj