Zugot (hebr. הזוגות pary ) – w historii judaizmu 10 uczonych zgrupowanych w następujące po sobie pary. Należeli do faryzeuszy i wywarli wielki wpływ na kształtowanie się prawodawstwa żydowskiego opartego na Torze ustnej. Liczne ich sentencje, a także pewne anegdotyczne informacje dotyczące biografii zawarte zostały w Talmudzie. Dokładne daty ich życia i działalności nie są znane. W kolejności następują:

Po okresie zugot przewodnictwo w życiu religijnym judaizmu przejęli tannaici.