Średnica zastępcza

Średnica zastępcza – długość hipotetycznej średnicy elementu niekołowego (niekulistego) opisująca jego rozmiar.

Średnica zastępcza przewodu

edytuj
 

Średnica zastępcza przewodu niekołowego dana jest wzorem:

 

gdzie:

 powierzchnia przekroju cieczy,
 obwód przekroju omywanego przez ciecz.

Przykładowo dla całkowicie wypełnionego przewodu kwadratowego:

 

Średnica zastępcza elementu wypełnienia

edytuj

Zdefiniowana jest jako średnica kuli o jednakowej objętości jak ziarno.

 

Stosunek pola powierzchni ziarna do pola powierzchni kuli o tej samej objętości nazywa się czynnikiem kształtu:

 

a jego odwrotność to sferyczność:

 

Średnica zastępcza ziarna (cząstki)

edytuj

Średnica cząstki kulistej o tej samej gęstości właściwej co cząstka gruntowa, opadającej w wodzie z taką samą prędkością jak rzeczywista cząstka gruntu (ang. equivalent grain diameter)[1].

Przypisy

edytuj
  1. Według normy PN-B-02481:1998.