Śruba (maszyna prosta)

Ten artykuł dotyczy maszyny prostej. Zobacz też: Śruba.
Animacja ruchu śruby i nakrętki.

Śruba – jako maszyna prosta jest mechanizmem, w którym równię pochyłą nawinięto na walec. Mechanizm przekształca ruch obrotowy walca na ruch liniowy nakrętki lub odwrotnie.

Śruba scharakteryzowana jest przez jej średnicę (d) oraz skok gwintu (h). Między parametrami tymi a kątem nachylenia równi zachodzi związek: