1932 w Wojsku Polskim

Kalendarium Wojska Polskiego 1932 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1932.

StyczeńEdytuj

1 stycznia

9 stycznia

29 stycznia

  • Prezydent RP mianował z dniem 1 stycznia 1932:
pułkownika Korpusu Sądowego Mikołaja Kosteckiego na stopień generała brygady
komandora porucznika inżyniera Wacława Żejmę na stopień komandora w korpusie technicznym
majora Konstantego Skąpskiego na stopień podpułkownika w korpusie oficerów inżynierii i saperów

LutyEdytuj

1 lutego

20 lutego

  • generał dywizji Kazimierz Fabrycy w zastępstwie Ministra Spraw Wojskowych „wcielił łódź podwodną «Żbik» w skład okrętów wojennych Rzeczypospolitej”[1]

27 lutego

  • Prezydent RP Ignacy Mościcki:
zwolnił generała brygady Franciszka Sikorskiego ze stanowiska dowódcy 9 Dywizji Piechoty i przeniósł do dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu Nr IX
mianował pułkownika Wilhelma Orlik-Rückemanna dowódcą 9 Dywizji Piechoty w Siedlcach


28 lutego

  • uchwałą Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu na uzbrojenie Wojska Polskiego został przyjęty pistolet Vis wz. 35

MarzecEdytuj

20 marca

23 marca

KwiecieńEdytuj

  • lotnictwu wojskowemu przekazano wybudowaną przez LOOP Szkołę Pilotów w Sadkowie k. Radomia[2]

MajEdytuj

31 maja

CzerwiecEdytuj

1 czerwca

  • Minister Spraw Wojskowych mianował pułkownika dyplomowanego Tadeusza Zieleniewskiego na stanowisko szefa Wojskowego Instytutu Geograficznego

LipiecEdytuj

 
ORP „Iskra”

30 lipca

SierpieńEdytuj

10 sierpnia

18 sierpnia

ListopadEdytuj

23 listopada

GrudzieńEdytuj

21 grudnia

  • Prezydent RP Ignacy Mościcki nadał z dniem 1 stycznia 1933:
stopień generała brygady pułkownikom: Franciszkowi Władowi (lokata 1), Wilhelmowi Orlik-Rückemannowi (2), Władysławowi Langnerowi (3), Bernardowi Mondowi (4), Kazimierzowi Sawickiemu (5) i Marianowi Przewłockiemu (6),
stopień kontradmirała komandorowi Józefowi Unrugowi (1)

PrzypisyEdytuj

  1. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 18 marca 1932 roku, poz. 60.
  2. Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945. =Warszawa: 1984, s. 22-78.
  3. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 59.

BibliografiaEdytuj