1 Armia Ogólnowojskowa WP (1955–1990)

1 Armia Ogólnowojskowa Wojska Polskiegozwiązek operacyjny Sił Zbrojnych PRL, powoływany na wypadek wojny ze składu Pomorskiego Okręgu Wojskowego Wojska Polskiego, wchodzący w skład Frontu Polskiego, utworzony na mocy uzgodnień pomiędzy rządami ZSRR i PRL ze stycznia 1955 r. Sformowanie 1 Armii Ogólnowojskowej ujęto w Planie mobilizacyjnym PM-58, a potem w kolejnych wersjach planów mobilizacyjnych WP.

1 Armia Ogólnowojskowa Wojska Polskiego
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1955

Rozformowanie

1990

Dowódcy
Pierwszy

gen. dyw. Zygmunt Huszcza

Ostatni

gen. dyw. Zbigniew Zalewski

Organizacja
Dyslokacja

Pomorski Okręg Wojskowy

Rodzaj sił zbrojnych

wojska lądowe

Skład

patrz tekst

Skład armii (1985)Edytuj

Stan osobowy i uzbrojenie (1985)Edytuj

  • 91 tys. żołnierzy
  • 1191 czołgów
  • 452 bojowe wozy piechoty
  • 1033 transportery opancerzone
  • 446 rozpoznawczych samochodów opancerzonych

Dowódcy armiiEdytuj

Dowódcami armii byli dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Kajetanowicz, Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim 1955-1985, Zasoby forum ogólnowojskowego "Bezpieczeństwo"