7 Grupa Artylerii

7 Grupa Artylerii (7 GA) – grupa artylerii Wojska Polskiego II RP.

7 Grupa Artylerii została utworzona w terminie do 15 stycznia 1929 r. na podstawie rozkazu L. 1019/Org. ministra spraw wojskowych z dnia 31 grudnia 1928 r. Proces formowania grupy zakończony został w marcu tego roku. Dowództwo grupy powstało na bazie dotychczasowego 7 Okręgowego Szefostwa Artylerii.

Dowództwu 7 Grupy Artylerii podporządkowane zostały oddziały i pododdziały organicznej artylerii wielkich jednostek piechoty i kawalerii oraz jednostki artylerii Odwodu Naczelnego Wodza, stacjonujące na terenie Okręgu Korpusu Nr VII.

Obsada personalnaEdytuj

Dowództwo Artylerii Okręgu Generalnego „Poznań”

Sztabowy oficer inspekcyjny artylerii Okręgu Generalnego „Poznań”

Szefostwo Artylerii i Służby Uzbrojenia Okręgu Korpusu Nr (VII 1921–1926)

7 Okręgowe Szefostwo Artylerii (1926–1928)

  • szef - gen. bryg. Jan Medwadowski (1926 – 22 III 1929 → dowódca 7 GA)
  • zastępca szefa - płk art. Mikołaj Gomólicki (1926 – 22 III 1929 → szef 7 Okręgowego Szefostwa Uzbrojenia)

7 Grupa Artylerii (1929-1939)

Ordre de Bataille 7 Grupy Artylerii w 1939Edytuj

Dowództwo 7 Grupy Artylerii w Poznaniu

  • dowódca grupy - płk art. Michał Jancewicz → dowódca artylerii Armii „Poznań”
  • oficer sztabu - mjr art. Wojciech Wilkoński → I oficer sztabu dowódcy artylerii Armii „Poznań”

artyleria ONW:

artyleria wielkich jednostek:

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Almanach oficerski na rok 1923/24. Dział III Organizacja Wojska Polskiego, zeszyt 2, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923.
  • Igor Błagowieszczański, Artyleria w II wojnie światowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 1983, ​ISBN 83-11-06909-3​.
  • Igor Błagowieszczański, Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Zakończenie, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4 (71), Warszawa 1974, ss. 203-250.
  • Roman Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa: Bellona, 1991, ISBN 83-11-07772-X, OCLC 830057069.
  • Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964, wyd. I.
  • Wojciech Wilkoński, Działania artylerii armii "Poznań" w 1939, Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1983, Nr 4 (106) s. 194-202.