Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemcówczasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, upowszechniające badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Adres

Łódź

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Język

polski

Pierwszy numer

1987

Redaktor naczelny

Grażyna Zarzycka

Punkty MNiSW

40[1] (2019)

ISSN

0860-6587

DOI

10.18778/0860-6587

Strona internetowa


O czasopiśmie Edytuj

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców to rocznik Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innym języków. Publikowane prace przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in. Odbiorcami prac są specjaliści nauczający języka polskiego jako obcego/drugiego w kraju i za granicą oraz badacze zainteresowani problematyką glottodydaktyczną. Recenzja tekstów prowadzona jest zgodnie z modelem double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej dwóch recenzentów. Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND. Rocznik ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym pismem, przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). W latach 1987-2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ[2].

Rada Programowa Edytuj

Redaktorzy Edytuj

  • prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka - red. naczelna (Uniwersytet Łódzki, Polska)
  • prof. UŁ dr hab. Beata Grochala - z-ca redaktor naczelnej(Uniwersytet Łódzki, Polska)
  • dr Iwona Dembowska-Wosik - red. językowy (Uniwersytet Łódzki, Polska)
  • dr Michalina Biernacka - sekretarz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
  • dr Grzegorz Rudziński (Uniwersytet Łódzki, Polska)
  • dr hab. Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
  • prof. Katarzyna Dziwirek (University of Washington, Seattle, USA)
  • prof. Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

Bazy Edytuj

Przypisy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj