Advanced planning and scheduling

Advanced planning and scheduling (APS) – klasa zaawansowanych systemów informatycznych, związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw i stanowiących rozwinięcie systemów klasy MRP II i ERP[1]. Wykonują złożone operacje związane ze szczegółowym planowaniem i harmonogramowaniem, co umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych. Oryginalny koncept APS powstał w USA w latach 90. XX wieku i jest wciąż rozwijany[2].

W procesie harmonogramowania system APS uwzględnia możliwości firmy, w tym rzeczywiste zdolności produkcyjne i wszystkie występujące ograniczenia (liczba dostępnych pracowników czy poziom posiadanych zasobów). Posiadane zasoby zostają przypisane do konkretnych zleceń produkcyjnych, a stworzony harmonogram dokładnie określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji. Odróżnia to system APS od MRP i ERP, które ustalają jedynie orientacyjne przedziały czasowe. APS bierze przy tym pod uwagę priorytety wyznaczone przez MRP oraz określone cele biznesowe firmy, takie jak np. wytwarzanie produktu po najniższym koszcie lub priorytetowe traktowanie danego klienta[1].

Opis APS edytuj

 • system i metodologia, w której podejmowanie decyzji (jak np. planowanie, kolejkowanie) w przedsiębiorstwach, zsynchronizowanie różnych sekcji, prowadzi do pełnej optymalizacji.
 • technologia używana do planowania „łańcucha zapotrzebowań” oraz pomagająca przy podejmowaniu decyzji w jednostce produkcyjnej.
 • system planujący produkcję w oparciu o zapotrzebowanie i dostępne materiały
 • system optymalizujący sterowanie procesami wytwarzania

Realizowane funkcje edytuj

 • Optymalizacja algorytmów obsługujących i zajmujących się ograniczeniami wraz z uwzględnieniem celów biznesowych
 • Położenie nacisku na działanie w pamięci jako programy rezydentne oraz bazy danych w celu możliwości tworzenia planów i rozkładów w trybie rzeczywistym
 • Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym
 • Ulepszenie możliwości dostawczych
 • Usuwanie niepotrzebnych nadwyżek magazynowych[3]
 • Określanie zapotrzebowania klientów na produkty
 • Określanie wymagań materiałowych na podstawie zapotrzebowania na gotowe produkty[4]
 • Dokładne określanie czasu rozpoczęcia i zakończenia konkretnych zleceń produkcyjnych
 • Przeprowadzanie symulacji i generowanie kolejnych wersji harmonogramu[1]
 • Wizualizacja harmonogramów produkcji
 • Umożliwienie równoczesnej pracy kilku planistów[5]

Zastosowanie edytuj

Na szeroką skalę systemy APS wdrażane są przez duże firmy produkcyjne, działające na skalę globalną. Jednak również średnie i małe przedsiębiorstwa wykorzystują zautomatyzowane rozwiązania tej klasy, aby zdobyć przewagę konkurencyjną. System APS wykorzystywany jest przede wszystkim w następujących branżach[2]:

Przypisy edytuj

 1. a b c Wojciech Kapeliński, Systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji jako uzupelnienie funkcjonalnosci systemow ERP, „Informatyka Ekonomiczna” (19), 2011, s. 83–91, ISSN 1507-3858 [dostęp 2024-04-10] (pol.).
 2. a b Bohdan Szafrański, Systemy Advanced Planning and Scheduling (APS) - Główny Mechanik [online], 26 czerwca 2019 [dostęp 2024-04-12] (pol.).
 3. APS System [online], www.dsr.com.pl, 7 czerwca 2021.
 4. Iwona Żabińska, Analiza procesu logistycznego w obszarze zaopatrzenia dla potrzeb wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie produkcją, Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, nr 2 (11), 2015
 5. Jak system APS może pomóc w zarządzaniu produkcją? [online], zrobotyzowany.pl [dostęp 2024-04-12] (pol.).
 6. Agnieszka Peszek, Mariusz Fitowski, Stanisława Roczkowska-Chmaj (red.), IMPLEMENTACJA MODELU PRODUKCJI ROLNICZEJ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU KLASY APS [online], 2014 [dostęp 2024-04-12].