Aleksander Józef Załuski

wojewoda rawski

Aleksander Józef Załuski herbu Junosza (ur. 1652, zm. 1 stycznia 1727[1]) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1690 roku[2], wojewoda rawski.

Aleksander Józef Załuski
Herb
Junosza
Rodzina

Załuscy herbu Junosza

Data urodzenia

1652

Data śmierci

1 stycznia 1727

Ojciec

Aleksander Załuski

Matka

Katarzyna z Olszowskich

Żona

Teresa Witowska
Teresą Potkańską

Dzieci

Wiktoria Załuska
Ludwika Ossolińska Aleksandra Lanckorońska
Andrzej Stanisław Załuski
Marcin Załuski
Jakub Załuski
Józef Andrzej Załuski

Życiorys edytuj

Aleksander Józef Załuski pochodził z senatorskiej, ale niezbyt zamożnej rodziny. Jego ojcem był Aleksander Załuski, wojewoda rawski, a matką Katarzyna z Olszowskich, siostra prymasa Andrzeja Olszowskiego.

Aleksander Józef został po ojcu kasztelanem rawskim w 1676 r., a następnie, także po ojcu, przejął urząd wojewody rawskiego (1693).

Jego pierwszą żoną była Teresa Witowska córka Stanisława Witowskiego, kasztelanka sandomierska (zm. 1693). Z tego związku doczekał się syna Andrzeja[3], biskupa krakowskiego, dzięki temu małżeństwu wszedł w posiadanie klucza jedlińskiego, który był dość znacznym majątkiem. Swoją rezydencję utworzył w Jedlance; odnowił kościół w Jedlińsku.

Z drugą żoną, Teresą Potkańską, starościanką inowrocławską, pozostawili 3 synów: Marcin jezuita i biskup pomocniczy płocki, Jakub starosta sulejowski i Józef Andrzej biskup kijowski oraz 3 córki: Wiktorię, która wstąpiła do Wizytek w Warszawie, Ludwikę, zamężną za Janem Stanisławem Ossolińskim, kasztelanem gostyńskim oraz Aleksandrę[3].

Najmłodsze z dzieci, Józef Andrzej, urodził się w 1702 r., jednak w tym samym roku zmarła ich matka. Początkowo Aleksander Załuski osobiście wychowywał dzieci, z czasem jednak coraz bardziej pogarszał się jego stan zdrowia. Wychowaniem dzieci zajęli się jego bracia, najpierw Marcin, biskup pomocniczy płocki, a potem Andrzej Chryzostom, biskup warmiński, na którego dworze w Lidzbarku dzieci dorastały oraz Ludwik Bartłomiej, biskup płocki.

Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 r. przystąpił 28 września 1696 r. do konfederacji generalnej[4]. 5 lipca 1697 r. podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[5]. Jako senator brał udział w sejmach: 1696 i 1697 (I)[6]. Był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 r.[7]

Sam Aleksander Józef popadł w dewocję, w 1720 r. zrzekł się województwa rawskiego i prowadził życie pustelnicze do śmierci w 1727 r.

Przypisy edytuj

  1. Niektóre opracowania podają datę 1726.
  2. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 130.
  3. a b Wielka Genealogia Minakowskiego – M.J. Minakowski [online], wielcy.pl [dostęp 2024-02-09].
  4. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  5. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s.]
  6. Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 175.
  7. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.