Wojewodowie rawscy

Wojewodowie rawscy przed rokiem 1454.[1]

Wojewodowie województwa rawskiego I Rzeczypospolitej.

PrzypisyEdytuj

  1. Karol Sienkiewicz, Skarbiec Historii Polskiej, t. I, Paryż 1839, s. 506.
  2. Janina Dobrzyniecka, Stanisław Wincenty Jabłonowski, w: Polski Słownik Biograficzny, 1962-1964, t. X, s. 239.

BibliografiaEdytuj

  • HERBARZ POLSKI ks. Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza w Lipsku, nakładem i drukiem Breitkopfa i Hertela T. 1