Aleksander Słuszka

Aleksander Słuszka herbu Ostoja (1580–1647) – wojewoda trocki w latach 1642–1647, wojewoda nowogrodzki (w 1638), wojewoda miński (w 1633), kasztelan żmudzki (w 1628), kasztelan miński (w 1618)[1], marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w 1641)[2], starosta rzeczycki, łojowski, mozyrski i homelski.

Aleksander Słuszka
Ilustracja
Herb
Ostoja
Rodzina

Słuszkowie herbu Ostoja

Data urodzenia

1580

Data śmierci

1647

Ojciec

Mikołaj Słuszka

Matka

Chreptowicz

Żona

Zofia Konstancja Zenowicz, c. Krzysztofa

Dzieci

Bogdan, Eustachy, Bogusław, Zygmunt

Aleksander, wychowany w kalwinizmie, początkowo był jego hojnym wyznawcą. Około 1621 roku razem z żoną przeszedł na katolicyzm, którego stał się gorliwym wyznawcą[3], postawił za życia klasztor dominikanów w Rzeczycy i w Stołpcach w województwie nowogródzkim. Postawił również dwa kościoły w Wołożynie i jeden na Kowalewszczyźnie w województwie podlaskim[4].

W 1628 roku wyznaczony komisarzem z Senatu do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[5].

Na sejmie koronacyjnym 1633 roku wyznaczony deputatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego[6]. W 1634 roku wyznaczony na sejmie komisarzem z Senatu do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[7].

Był elektorem Władysława IV Wazy z Księstwa Żmudzkiego w 1632 roku[8], podpisał jego pacta conventa[9].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 651.
  2. Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633–1648, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXV, 2013, z. 1, s. 169.
  3. http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/1861/foto/nn59.htm Tygodnik Ilustrowany, 1861
  4. Herbarz Kaspra Niesieckiego, s.414
  5. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 277.
  6. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 377.
  7. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 398.
  8. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  9. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.

BibliografiaEdytuj