Alkaliczno-skaleniowy granit

Alkaliczno-skaleniowy granit – kwaśna skała magmowagłębinowa, średnio- lub grubokrystaliczną, częściej średniokrystaliczna. Skała ma budowę jawnokrystaliczną.

Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF alkaliczno-skaleniowy granit zajmuje pole 2.

W skład alkaliczno-skaleniowego granitu wchodzą: ortoklaz, mikroklin, albit, kwarc, biotyt, rzadziej muskowit i amfibole, rzadziej pirokseny oraz w niewielkich ilościach również minerały akcesoryczne: apatyt, cyrkon, monacyt, ksenotym, turmalin, beryl, tytanit, rutyl, anataz, magnetyt, allanit, fluoryt, granat i inne.

BibliografiaEdytuj

  • W. Ryka i A. Maliszewska. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1991. ​ISBN 83-220-0406-0