Argilit – ogólna nazwa skał ilastych (iłów, iłowców, łupków ilastych) znajdowanych w formie obrobionej głównie w Historycznym Parku Narodowym Kultury Chaco w Stanach Zjednoczonych.

Obrobione argility z kanionu Chaco w USA

Zawiera ponad 50% frakcji pelitowej o ziarnach poniżej 0,01 mm.

Składa się głównie z glinokrzemianów stanowiących produkt wietrzenia chemicznego skał magmowych - illitu, kaolinitu, montmorillonitu lub innych minerałów ilastych. Jako domieszka mogą występować również drobne ziarna kwarcu, łyszczyków, węglanów, związków żelaza.

Argility używane są do produkcji wyrobów ceramicznych.

BibliografiaEdytuj

  • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.