Armie III Rzeszy – wyższe niemieckie związki operacyjne tworzone w latach 1939-1945. Składały się zwyczajowo z:

  • 1-6 korpusów armijnych,
  • innych podległych jednostek (korpusów SS i zagranicznych, pojedynczych dywizji, brygad, wyższych dowództw, itp)
  • jednostek armijnych (wyższych dowództw artylerii, oddziałów tyłowych, dowództw oddziałów zaopatrzeniowych, pułku łączności, czasem także pułku uzupełnień, batalionu/pułku szturmowego, oddziałów propagandowych, żandarmerii, kartograficznych, itp)

W ciągu II wojny światowej utworzono następujące armie

Ponadto utworzono 2 armie górskie

Jedną armię spadochronową

Kilka armii pancernych (różne nomenklatury)

Zobacz też edytuj