Bakterie Gram-dodatnie

Bakterie Gram-dodatnie, G+bakterie barwiące się na fioletowo w barwieniu metodą Grama.

Gram-dodatnie bakterie wąglika (fioletowe) w próbce płynu mózgowo-rdzeniowego (inne komórki to leukocyty)
Struktura ścian komórkowych bakterii Gram-dodatnich

W budowie komórki bakterii G+, w przeciwieństwie do Gram-ujemnych, nie wyróżnia się zewnętrznej błony komórkowej. Ściana komórkowa bakterii G+ jest grubsza od ściany bakterii G−.

Przykłady patogennych bakterii G+ i G−:

G+

G−