Banie Mazurskie (gromada)

Banie Mazurskie – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Banie Mazurskie
gromada
1954–1973
Państwo

 Polska

Województwo

1954: olsztyńskie
1955–72: białostockie

Powiat

1954: węgorzewski
1955–72: gołdapski

Data powstania

4 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Banie Mazurskie

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

7

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

24

Położenie na mapie Polski w latach 1951–1975
Mapa konturowa Polski w latach 1951–1975, u góry po prawej znajduje się punkt z opisem „Banie Mazurskie”
Ziemia54°14′N 22°02′E/54,238333 22,039167

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Banie Mazurskie z siedzibą GRN w Baniach Mazurskich utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie węgorzewskim w woj. olsztyńskim na mocy uchwały nr 28 WRN w Olsztynie z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Banie Mazurskie, Dąbrówka Polska, Gryżewo, Miczuły, Sapałówka, Surminy i Wróbel ze zniesionej gminy Banie Mazurskie w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 24 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1955 gromadę przyłączono do powiatu gołdapskiego w woj. białostockim[8], gdzie ustalono dla niej 23 członków gromadzkiej rady narodowej[9].

1 stycznia 1972 do gromady Banie Mazurskie przyłączono miejscowości Audyniszki, Maciejowa Wola i Rogale oraz część gruntów Nadleśnictwa Skalisko o powierzchni 1184,08 ha (obejmującą oddziały Nr Nr 9, 13-62, 85, 95-98) ze zniesionej gromady Rogale[10] oraz obszar o powierzchni 20,42 ha ze wsi Boćwinka (działki Nr Nr 12, 10 i 13) z gromady Grabowo w tymże powiecie[11].

Gromada przetrwała do końca 1972, czyli do kolejnej reformy gminnej[12]. Z dniem 1 stycznia 1973 reaktywowano zniesioną w 1954 gminę Banie Mazurskie[13].

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191.
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312.
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 28 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu węgorzewskiego; w ramach Zarządzenia Nr 13 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 50).
 7. Uchwała Nr 206-XXXIX/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgorzewie dnia 2 października 1954 r. w przedmiocie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 46).
 8. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 251.
 9. Uchwała Nr 129/LXII/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gołdapi z dnia 5 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 7, Poz. 30).
 10. Uchwała Nr XIII/42/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 26 października 1971 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 grudnia 1971 r., Nr. 18, Poz. 232).
 11. Uchwała Nr XIII/43/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 26 października 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz ustalenia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w woj. białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 grudnia 1971 r., Nr. 18, Poz. 233).
 12. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Białymstoku z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa białostockiego – stan na dzień 1 stycznia 1972 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 grudnia 1971 r., Nr. 18, Poz. 234).
 13. Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr XXI/72/72 z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 2 stycznia 1973 r., Nr. 1, Poz. 1).