Ligatura basmali

Basmala (arab. بسملة) – formuła bi-ismi Allāhi ar-raḥmāni ar-raḥīm (arab. بسم الله الرحمن الرحيم, tłum. w imię Boga (Allaha) miłosiernego, litościwego) rozpoczynająca prawie każdą surę Koranu, którą prawowierny muzułmanin rozpoczyna każdą ważniejszą czynność i która świadczy o przynależności do ummy.

Umieszczenie basmali na początku każdej z sur jest przyczyną sporu interpretacyjnego między sunnitami i szyitami. Sunnici uważają, iż basmala na początku sury to jedynie wprowadzenie, a nie część całości (jako że wypowiedział ją w ten sposób jako pierwszy prorok Mahomet), natomiast szyici interpretują ją jako nieodłączną część każdej z sur.

Zwrot ten powinien być wypowiadany przed każdym posiłkiem, podróżą, początkiem wykonywania pracy itp. W pewnym sensie jest także odpowiednikiem znaku krzyża, wykonywanego przez chrześcijan. Basmala jest niekiedy umieszczana na początku wydawanych w krajach islamskich książek. Stosuje się ją także jako jeden z głównych elementów w kaligrafii arabskiej i ornamentyki, głównie w budowlach sakralnych.

Według tradycji islamskiej basmalę miał wyrysowaną na skrzydłach archanioł Gabriel (arab. Dżibril), a także prorok Isa (dla chrześcijan Jezus) na swoim języku.

Basmala jest reprezentowana również w unikodzie, gdzie ma własny znak (ligaturę) (nr U+FDFD).