Biblioteka Współczesnych Filozofów

seria wydawnicza

Biblioteka Współczesnych Filozofów – seria wydawnicza Polskiego Wydawnictwa Naukowego założona w 1986 roku. W założeniu ma prezentować dzieła, które nie należą jeszcze do klasyki w sensie ścisłym, ale wywarły duży wpływ na rozwój myśli filozoficznej. Przyjęto, że do serii kwalifikują się dzieła autorów, którzy żyją lub zmarli nie wcześniej niż 1 września 1939 roku.

Książki z serii Biblioteka Współczesnych Filozofów (pomarańczowe grzbiety), z prawej książki z serii Biblioteka Klasyków Filozofii

Wydane tomy edytuj

 1. Theodor Adorno, Dialektyka negatywna, (1986);
 2. Jan Łukasiewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, (1987);
 3. Florian Znaniecki, Pisma filozoficzne. t.1, (1987);
 4. György Lukács, Historia i świadomość klasowa, (1988);
 5. Martin Heidegger, Kant a problem metafizyki, (1989);
 6. Carl Gustav Jung, Rebis, czyli kamień filozofów, (1989);
 7. Karl Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, (1991);
 8. Herbert Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, (1991);
 9. Florian Znaniecki, Pisma filozoficzne. t.2, (1991);
 10. Donald Davidson, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, (1992);
 11. Jaakko Hintikka, Eseje logiczno-filozoficzne, (1992);
 12. Karl Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, (1992);
 13. John Langshaw Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, (1993);
 14. Józef Maria Bocheński, Logika i filozofia, (1993);
 15. Theodor Adorno, Teoria estetyczna, (1994);
 16. Martin Heidegger, Bycie i czas, (1994, 2005);
 17. Helmuth Plessner, Władza a natura ludzka, (1994);
 18. John Rawls, Teoria sprawiedliwości, (1994);
 19. Rudolf Carnap, Logiczna składnia języka, (1995);
 20. Imre Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych, (1995);
 21. Alfred Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne tom 1. Prawda, (1995);
 22. Alasdair MacIntyre, Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii moralności, (1996);
 23. Richard Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, (1996);
 24. Michael Dummett, Logiczna podstawa metafizyki, (1998);
 25. Ronald Dworkin, Biorąc prawa poważnie, (1998);
 26. Herbert Hart, Pojęcie prawa, (1998);
 27. Martin Heidegger, Nietzsche t. I, (1998);
 28. Emmanuel Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, (1998);
 29. Hilary Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, (1998);
 30. John Rawls, Liberalizm polityczny, (1998);
 31. Martin Heidegger, Nietzsche T.2, (1999);
 32. Alfred Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne tom 2 Metalogika, (2001);
 33. Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, (2001, 2013)
 34. Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda, (2004);
 35. Paul Ricœur, O sobie samym jako innym, (2005);
 36. Karl Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 1, (2006);
 37. Karl Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 2, (2006);
 38. Jürgen Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, (2008);
 39. Nelson Goodman, Struktura zjawiska, (2009);
 40. Rudolf Carnap, Logiczna struktura świata, (2011);
 41. Jürgen Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, T.1, (2015)[1]
 42. Jürgen Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, T.2, (2015)[2]
 43. Hans Blumenberg, Prawowitość epoki nowożytnej, (2019);
 44. Alfred North Whitehead, Przygody idei, (2020);
 45. Henri Bergson, Myśl i ruch, (2020)[3];
 46. Alvin Goldman, Wiedza a świat społeczny, (2021)[4];
 47. Saul Kripke, Kłopoty filozoficzne, (2023)[5];
 48. David Bohm, Dialog, (2023)[6]
 49. Alvin Plantinga, Gdzie naprawdę jest konflikt. Nauka, religia i naturalizm, (2023)[7]
 50. Rudolf Carnap, Logiczne podstawy prawdopodobieństwa, (2023)[8]
 51. Wilfrid Sellars, Nauka, percepcja, rzeczywistość (2023)[9]

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Teoria działania komunikacyjnego Tom 1 [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-04-01] (pol.).
 2. Teoria działania komunikacyjnego Tom 2 [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-04-01] (pol.).
 3. Myśl i ruch [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2022-09-02] (pol.).
 4. Wiedza a świat społeczny [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2022-09-02] (pol.).
 5. Kłopoty filozoficzne [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-02-06] (pol.).
 6. Dialog [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-04-01] (pol.).
 7. Gdzie naprawdę jest konflikt. Nauka, religia i naturalizm [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-08-04] (pol.).
 8. Logiczne podstawy prawdopodobieństwa [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-08-04] (pol.).
 9. Nauka, percepcja, rzeczywistość [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-08-29] (pol.).