Bibliotheca Mundi

seria wydawnicza Państwowego Instytutu Wydawniczego

Bibliotheca Mundi (pol. Biblioteka Świata) – seria wydawnicza wydawana w latach 1980–2005 przez Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tomy wydane w serii zawierają przekłady klasycznych dzieł literatury światowej okresu starożytności, średniowiecza i początku czasów nowożytnych. Ukazały się zarówno wznowienia tłumaczeń już istniejących, jak i przekłady nowe w tym co ważne również dzieł, które dotychczas nie zostały przełożone na język polski. W serii były wydawane najważniejsze zabytki literackie różnych, starych kręgów cywilizacyjnych, z nastawieniem na zabytki pozaeuropejskie (Japonia, Persja, starożytny Bliski Wschód). W poszczególnych tomach serii oprócz tekstu przekładu znajdują się erudycyjne wstępy wraz z przypisami niezbędnymi do zrozumienia tekstu, indeksy oraz inne dodatki. Pierwszym wydanym tytułem był Epos o Gilgameszu, swobodna kompilacja i parafraza dokonana przez Roberta Stillera z różnojęzycznych przekładów, głównie rosyjskiego[1]. Nakład serii w latach 80. wynosił 20 tysięcy egzemplarzy. Tomy miały staranne opraco­wanie graficzne. Wydrukowano je plantinem, na wysokiej klasy papierze chamois.

Tomy wydane w serii edytuj

Przypisy edytuj

  1. R. Stiller, Refleksje i dywagacje [w:] Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera, Kraków: Vis-a-vis Etiuda 2008, s. 138-139, 141-142, 145.

Bibliografia edytuj